tajbakhshiyan1به نام خدای مهربان و با آرزوی قبولی طاعات و موفقیت روز افزون شما عزیزان
نمره های برتر دینی خرداد 98 را تقدیم میکنم.
خداقوت
ازشما به خاطر تلاش و جدیت و زحماتتون تشکر میکنم.

اسامی 201

فاطمه بابایی 20
مینا بالو 20
مرضیه دوره گرد 20
معصومه دیانیان 20
مائده رضایی 20
مبینا زارعی 20
زهرا زید پور 20
فاطمه صفاوردی 20
منا کرمی مقدم 20
مریم گران بها 20
زهرا لطفی 20
زینب مشفق 20
زهرا نوروزی 20
معصومه یوسفی 20
فاطمه 19/5
راحله بهسودی 19/5
زهرا خانی 19/5
فاطمه قاسمی 19/5
فاطمه خاکی 19/25
فرزانه حیدری19
حدیثه صداقتی 19
نسترن صفایی 19
آیناز موذن 19

اسامی 202

کوثرفصیحی 20
سارا محمودشاهی 20
حنانه اسماعیلی 19/5
فاطمه زارعی 19/5
فاطمه ساعی 19/5
زهرا باقری 19/25
لیلا سلیمی 1925


بسمه تعالی

سوالات دینی پایه دهم انسانی درس های 10 تا آخر کتاب

درس دهم: اعتماد بر او

1-موضوع آیه الیس الله بکاف عبده چیست؟

2-رابطه عزم وتوکل چیست؟

3- تعریف یا حقیقت توکل چیست؟ توضیح دهید:

4-یکی از مهمترین عوامل تقویت کننده عزم . است.

5- آیه وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بالِغُ أَمْرِهِ چه پیامی دارد ؟ توضیح دهید:

6- پیام آیه وعَسی اَن تَكرَهُوا شَیئاً وهُوَ خَیرٌ لَكُم وعَسی اَن تُحِبّوا شَیئاً وهُو شَرٌّ لَكُم را بنویسید:

7-انسان متوکل، چگونه انسانی است؟

8-میان توکل و معرفت خدا و ایمان به او چه رابطه ای است توضیح دهید :

9-تکیه و اعتماد به خدا و توکل بر او چه آثاری دارد؟چرا ؟

10-امام علی علیه السلام در دعای خویش در مورد توکل به خداوند چه می فرماید؟

11-بر طبق آیه قُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ کاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنيrlm; بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِکاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَکَّلُ الْمُتَوَکِّلُونَ چرا نمی توان بر غیر خدا توکل کرد؟

12-شرایط توکل حقیقی رابنویسید:

13- آیا توکل فقط به معنای گفتن : خدایا بر تو توکل می کنم ، می باشد؟

14- نتیجه توکل قلبی به خداوند چیست؟

15- درچه صورتی خداوند کارهای ما را به بهترین وجه چاره خواهد کرد؟

16- امام صادق علیه السلام در مورد شرایط توکل به خدا چه فرمودند؟

17- توکل در چه جایی درست است؟

-توضیح دهید آیا توکل می تواند جانشین تنبلی و ندانم کاری افراد باشد؟

19- توکل کمک کننده و امید دهنده به کسی است که اهل . . . . . . ، . . . . . و پشتکار است.

20- عکس العمل پیامبر اسلام نسبت به مردمی که اهل فعالیت وکار نبودند ، چه بود؟

21-چرا انسان متوکل اهل معرفت، برای رسیدن به نیازها از ابزار و وسایل بهره می جوید؟

22_ رابطه علل واسباب مادی و توکل به خدا چیست؟

23- تصمیم و توکل چه رابطه ای با هم دارند ؟

24-خصوصیات دوره نوجوانی و جوانی رابنویسید:

25- دوره جوانی را با دوره بزرگسالی مقایسه کنید :

26- دوره نوجوانی وجوانی ، دوران و . است و

27- چرا در دوره نوجوانی و جوانی نیاز به توکل بر خدا بیشتر و شدید تر است؟

برای مطالعه بقیه سوالات لطفا در قسمت ادامه مطالب کلیک نمایید

بسمه تعالی

سوالات دینی پایه دهم انسانی درس های 10 تا آخر کتاب

درس دهم: اعتماد بر او

1-موضوع آیه الیس الله بکاف عبده چیست؟

2-رابطه عزم وتوکل چیست؟

3- تعریف یا حقیقت توکل چیست؟ توضیح دهید:

4-یکی از مهمترین عوامل تقویت کننده عزم . است.

5- آیه وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بالِغُ أَمْرِهِ چه پیامی دارد ؟ توضیح دهید:

6- پیام آیه وعَسی اَن تَكرَهُوا شَیئاً وهُوَ خَیرٌ لَكُم وعَسی اَن تُحِبّوا شَیئاً وهُو شَرٌّ لَكُم را بنویسید:

7-انسان متوکل، چگونه انسانی است؟

8-میان توکل و معرفت خدا و ایمان به او چه رابطه ای است توضیح دهید :

9-تکیه و اعتماد به خدا و توکل بر او چه آثاری دارد؟چرا ؟

10-امام علی علیه السلام در دعای خویش در مورد توکل به خداوند چه می فرماید؟

11-بر طبق آیه قُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ کاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنيrlm; بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِکاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَکَّلُ الْمُتَوَکِّلُونَ چرا نمی توان بر غیر خدا توکل کرد؟

12-شرایط توکل حقیقی رابنویسید:

13- آیا توکل فقط به معنای گفتن : خدایا بر تو توکل می کنم ، می باشد؟

14- نتیجه توکل قلبی به خداوند چیست؟

15- درچه صورتی خداوند کارهای ما را به بهترین وجه چاره خواهد کرد؟

16- امام صادق علیه السلام در مورد شرایط توکل به خدا چه فرمودند؟

17- توکل در چه جایی درست است؟

-توضیح دهید آیا توکل می تواند جانشین تنبلی و ندانم کاری افراد باشد؟

19- توکل کمک کننده و امید دهنده به کسی است که اهل . . . . . . ، . . . . . و پشتکار است.

20- عکس العمل پیامبر اسلام نسبت به مردمی که اهل فعالیت وکار نبودند ، چه بود؟

21-چرا انسان متوکل اهل معرفت، برای رسیدن به نیازها از ابزار و وسایل بهره می جوید؟

22_ رابطه علل واسباب مادی و توکل به خدا چیست؟

23- تصمیم و توکل چه رابطه ای با هم دارند ؟

24-خصوصیات دوره نوجوانی و جوانی رابنویسید:

25- دوره جوانی را با دوره بزرگسالی مقایسه کنید :

26- دوره نوجوانی وجوانی ، دوران و . است و

27- چرا در دوره نوجوانی و جوانی نیاز به توکل بر خدا بیشتر و شدید تر است؟

- درس یازدهم : دوستی با خدا

1-خواسته های امام سجاد علیه السلام در مناجات المحبین را بنویسید :

2-محبت و دوستی سرچشمه بسیاری از . و انسان است.

3-فعالیتهای آدمی در طول روز ریشه در و او دارد.

4-محبت در زندگی انسان چه نقشی دارد؟ بامثال توضیح دهید:

5-نتیجه تبادل نظر عده ای از اندیشمندان صاحب نام در علوم انسانی در اروپا در مورد معیار رزش واقعی انسان ، چه بود؟

6-امام علی علیه السلام معیار ارزشمندی انسان را چه می داند؟

7-نقش محبت به خدا در زندگی انسان را توضیح دهید:

8-عشق و محبت به خدا در زندگی انسان چه آثاری دارد؟( 6مورد )

9-محبت به حق و ایمان به او چه رابطه ای با هم دارد؟

10-عشق به خدا به چه چیزی تشبیه شده است؟ چرا ؟

11-به چه دلیل عشق به خدا در قلب انسان تحول ایجاد می کند؟ پیامبر اسلام دراین مورد چه فرمودند؟

12-پیام آیه ومِنَ النّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دونِ اللّهِ اَندادًا یُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللّهِ والَّذینَ ءامَنوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّهِ را بنویسید:

13-طبق آیه ومِنَ النّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دونِ اللّهِ اَندادًا یُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللّهِ والَّذینَ ءامَنوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّهِ یکی از خصوصیات مومنان . است.

14-قرآن کریم اساس و پایه ی دینداری را . . . . . . قرار می دهد.

15-آثار محبت به خدا را نام ببرید.

16-بین محبت به خدا و آثار محبت به خدا چه رابطه ای وجود دارد ؟ چرا؟

17-بین محبت به خدا و آثار محبت به خدا رابطه . وجود دارد.

-از آثار محبت به خدا پیروی از خداوند را توضیح دهید:

19-آیه " قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم"به کدام آثار محبت خدا اشاره دارد؟

20- با توجه به آیه " قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم" توضیح دهید که آیا محبت قلبی و درونی به خداوند کافی است ؟

21-سرپیچی از دستورات خدا نشانه . است.

22-طبق آیه " قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم" خداوند شرط اصلی دوستی خود را چه می داند؟

23-ترجمه وپیام حدیث ما احب الله من عصاه را بنویسید:

24-حکمت دستورات و خواسته های خداوند چیست؟

25-خداوند در خواسته هایش فقط و فقط به ما نظر دارد.

26-ازآثار محبت به خدا" دوستی با دوستان خدا " را توضیح دهید :

27-بهنرین راه برای این که دل خود را خانه خدا کنیم چه راهی است؟

28- و.وآنان که در مسیر . قدم برمی دارند ، دوستان خدا هستند؟

29-برترین دوستان ما در زندگی چه کسانی هستند ؟ چرا؟

30-دوستی با رسول خدا و اهل بیت باید با . و همراه باشد.

31- "بیزاری و تنفر از باطل و دشمنان خدا ومبارزه با آنان" را که یکی از آثار محبت به خدا ست ، توضیح دهید.

32عاشقان خدا پرچمدارمبارزه با و . بوده اند.

33-الگوی عاشقان خدا در مبارزه با ستم وپلیدی چه کسانی هستند؟

34-چرا جهاد در راه خدا در برنامه تمام پیامبران الهی بوده است؟

35-نمونه ای از رفتار مستکبران را نام ببرید: راه برطرف شدن این رفتار ها چیست؟

36-دینداری با آغاز می شود و به دنبال دارد.

37-عبارت . پایه واساس بنای اسلام است.

38-پایه و اساس بنای اسلام چیست؟ و مرکب از چه چیز هایی می باشد؟

39-دینداری بر دو پایه استوار است تولّی به معنای . . . . . . .و تبرّی به معنای . . . . . . . . . . است.

40-تولّی و تبرّی چیست ؟ چه رابطه ای با هم دارند؟

41-سفارش امام خمینی به مسلمانان جهان در مورد تولّی وتبرّی چیست؟

درس دوازدهم : یادی از نماز و روزه

1-فلسفه و دلیل احکام چیست ؟

2-تنظیم برنامه ی زندگی در قالب احکام توسط خداوند در بردارنده وظایف ما در ارتباط با چه کسانی است ؟

3-فایده دانستن فلسفه احکام چیست؟

4-چگونه خداوند مهم ترین فایده های احکام را به اطلاع ما رسانده است ؟ چرا ؟

5-دو فایده مهم نماز چیست ؟

6-فایده مهم روزه چیست ؟

7-امام علی علیه السلام در مورد انسان های باتقوا و انسان های بی تقوا چه تمثیلی دارند ؟

8-تفاوت میان انسان های بی تقوا و با تقوا طبق تمثیل امام علی علیه السلام چیست ؟

9-تقوا به معنای . و . است.

10-انسان باتقوا به چه انسانی گفته می شود ؟

11-خود نگهداری در انسان با تقوا به چه معناست ؟

12-خود نگهداری در انسان با تقوا چه نتیجه ای دارد؟

13-کوشش وتلاش انسان با تقوا به چه دلیل و در چه مسیری است ؟

14-راههای تقویت تقوا از نظر قرآن چیست ؟

15-نقش نماز را در بازدارندگی انسان از گناه توضیح دهید :

16-در تکرار نماز چه عاملی موجب دوری از گناهان می شود ؟

17-طبق آیه وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهىrlm; عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُون

آثار نماز را بنویسید :

-چرا با وجود خواندن نماز ، گاه تاثیر آن را احساس نمی کنیم ؟

19-تاثیر نماز به میزان . و ما بستگی دارد.

20-باذکر مثال چگونگی تاثیرگذاری نمازدر انسان را توضیح دهید :

21-کیفیت مطالعه و یا کیفیت نماز چگونه در تاثیر گذاری این امور نقش دارد ؟

22-بیشتر مجرمان وخلاف کاران را چه کسانی تشکیل می دهند؟

23-طبق فرمایش امام صادق علیه السلام ، برای این که متوجه شویم نمازمان پذیرفته شده است یا خیر ،چه باید بکنیم ؟

24-اگر نماز ما را از گناه باز ندارد معلوم می شود که .

25-کوچک نشمردن کناه چه اثاری دارد؟

26-نماز چه موقع انسان را حتی از مکروهات باز می دارد؟

27-نقش نماز را موارد زیر بیان کنید :

الف -نظم

ب - نظافت

ج - توجه به عظمت خدا

29-فلسفه تکبیر درنماز چیست ؟

30-فلسفه رکوع وسجده درنماز چیست ؟

31-در دعای اهدنا الصراط المستقیم از خدا چه خواسته ای طلب می کنیم ؟

32-مفهوم عبارت غیرالمغضوب علیهم ولا الضالین در نماز چیست ؟

33-همه چیز پاک است مگر . چیز.

34-شرایط بدن ولباس نمازگزار چیست ؟

35-لازم است هر مسلمانی نجاسات را بشناسد و را بداند.

36-نجاسات را نام ببرید :

37-کافر کیست ؟

38-شراب و هر مایع . ، نجس است.

39-حکم نوشیدن شراب چیست ؟

40-خداوند در قرآن در مورد شراب را چه می فرماید ؟

41-طبق سخن خداوند در قرآن ، چه چیزهایی از کارهای شیطانی است ؟آثار شراب و قمار چیست ؟

42-چه اعمالی تاثیر نماز را ازبین می برد ؟ نام ببرید :

43-از اعمالی که آثار نماز را ازبین می برد، ناراحت کردن پدر ومادر را توضیح دهید : در این مورد حدیث بنویسید :

44-تاثیر نگاه از روی خشم به پدر ومادر بر نماز چیست ؟

45-از اعمالی که آثار نماز را ازبین می برد، غیبت کردن را توضیح دهید : در این مورد حدیث بنویسید :

46-غیبت کننده تا چند روز نماز و روزه اش پذیرفته نیست ؟

47-روزه چگونه موجب تقویت تقوا می شود ؟ توضیح دهید :

48-میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف های بزرگ به چه چیزی بستگی دارد؟

49-روانشناسان برای موفقیت انسان در کارها چه پیشنهادی دارند؟ پیشنهاد اسلام چیست ؟

50-عملی که اسلام برای تسلط بر خود ودر نتیجه رسیدن به هدف توصیه می کند ، . است.

51-چرا روزه نمونه کامل تمرین صبر وپایداری دربرابر خواهش های دل است ؟نمونه هایی را بنویسید :

52-روزه چگونه موجب می شود کم کم تمام دستورات خداوند ، آسان گردد؟

53-مهم ترین اثر روزه طبق آیه یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ چیست ؟

54-مبطلات روزه چیست ؟

55- چیز روزه را باطل می کند.

56-احکام روزه را بنویسید :

57-حکم روزه کسی که عمدا تا اذان صبح غسل نکند چیست ؟

58-کسی که به علت عذری مانند بیماری نتواند روزه بگیرد ، چه تکلیفی دارد؟

59-منظور از یک مد طعام چیست ؟ پرداخت آن در چه مواقعی واجب است ؟

60-کسی که عمدا روزه نگیرد چه تکلیفی دارد؟

61-ر چه صورتی هم کفاره وهم قضای روزه بر یک فرد واجب می شود ؟

62-کفاره جمع چیست ؟ چه موقع واجب می شود ؟

63-حکم کسی که به چیزحرامی روزه خود را باطل کند ، چیست ؟

64-وظیفه شخص مسافر چیست ؟

65-شرایط مسافر رابنویسید:

66-منظور از مسافت شرعی و قصد اقامت در احکام مربوط به روزه چیست ؟

67-حکم روزه فرد برای کار حرام چیست ؟

68-حکم روزه فرزندی که با نهی پدر ومادر سفر کرده است ، چیست ؟

.

درس سیزدهم : فضیلت آراستگی

1-آراستگی به چه معناست؟

2-انواع آراستگی را با مثال توضیح دهید:

3-آراستگی باطنی نتیجه چیست؟

4-آراستگی ظاهری نتیجه چیست؟

5-آراستگی چه آثاری دارد؟

6-انسان به طور به آراستگی علاقه دارد؟

7-به چه دلیل میتوان گفت : علاقه انسان به آراستگی یک امر طبیعی است؟

8-دیدگاه پیشوایان ما در مورد آراستگی چیست؟

9-پیشوایان ما به کدام نوع از آراستگی اهمیت می دادند ؟

10-پیشوایان ما آراستگی را از اخلاق . می دانستند.

11-شیوه ی رسول (خدا) در ملاقات با دیگران چگونه بود و ایشان در این باره چه فرمودند ؟

12-خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوی دوستان خود می رود ، . و باشد.

13-امام صادق در اعتراض یکی از مدعیان زهد به ایشان چه فرمودند؟

14-امام صادق علیه السلام (ع) در باره آراستگی چه می فرمایند؟

15-توصیه پیشوایان دین به مردان در مورد آراستگی چیست؟

16-توصیه پیشوایان دین به ن در مورد آراستگی چیست؟

17-شیوه رسول خدا و پیشوایان در مورد آراستگی چه تاثیری بر ملت ها داشته است؟

-آیا آراستگی اختصاص به زمان حضور و معاشرت ها دارد؟

19-توصیه مهم پیشوایان در عبادت چیست ؟و بیانگر چه می باشد؟

20-تکرار دایمی نماز در آراستگی چه تاثیری دارد؟

21-منظور از مقبولیت چیست ؟ توضیح دهید :

22-نیاز به مقبولیت در چه دوره ای نمود بیشتری دارد ؟ آثار آن کدام است؟

23-پاسخ نادرست به مقبولیت نشانه چیست؟

24-پاسخ درست و نادرست به میلی به نام مقبولیت را توضیح دهید :

25-عفاف چیست؟ نتایج آن کدام است؟

26-چه رابطه ای میان نیاز به مقبولیت و آراستگی وجود دارد؟ توضیح دهید :

27-از آثار عفاف اعتدال و میانه روی را توضیح دهید :

28-یکی از جلوه های عفاف مربوط به و است .

29-اصطلاح قرآنی تبرج را توضیح دهید :

30-قران از زیاده روی در آراستگی به . یاد کرده و آن را کاری می شمارد.

31-انسان عفیف به چه انسانی گفته می شود؟

32-دیدگاه انسان عفیف را در موضوعات زیر تبیین کنید :

الف- آراستگی

ب_ زیبایی ظاهری

ج -حیا

د- مقبولیت

33-چرا انسان عفیف یک انسان با حیا است؟

34-انسان عفیف از چه راهی به دنبال کسب مقبولیت است؟

35-رابطه عفاف و آراستگی چیست؟

36-امام علی علیه السلام در مورد رابطه عفاف و آراستگی چه فرمودند؟

37-امام صادق علیه السلام در مورد رابطه عفاف و آراستگی چه فرمودند؟

38-امام صادق علیه السلام فرمودند : لباس . و . نپوشید که چنین لباسی نشانه سستی و ضعف دینداری فرد است.

39-امام صادق علیه السلام فرمودند : لباس نازک و بدن نما نپوشید که چنین لباسی نشانه و ضعف است.

40-عفاف خصلت زن است یا مرد ؟ به چه دلیل؟

41-چرا وجود عفاف در ن و دختران ارزش بیشتری دارد؟

42-چرا خداوند برای ن احکام ویژه ای قرار داده است؟

43-منظور از این که زن مظهر جمال و زیبایی است ، چیست؟

44-در مقابل نعمت های الهی چه وظیفه ای داریم ؟ مثال بزنید :

45-نعمت خاص خدا به زن چیست ؟ این نعمت چه وظیفه ای را برای او به دنبال دارد؟

46-نتیجه استفاده نادرست از نعمت هایی مانند علم و زیبایی چیست؟

47-عرضه نابجای زیبایی توسط زن در جامعه چه آثاری دارد؟

48-عرضه نابجای زیبایی توسط زن در جامعه به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده ، . و را ازبین می برد واین دو گوهر مقدس را از او می گیرد.

درس چهاردهم : زیبایی پوشیدگی

1-جلوه هایی آشکار از رفتارهای انسانی را نام ببرید: تاثیر آن را در زندگی بنویسید:

2-پوشش مناسب از نشانه های است.

3-چرا پوشش مناسب از نشانه های عفاف است ؟

4-آیا پوشش مناسب ، دستور خدا فقط به ن است ؟

5-از دیدگاه قران کریم ، مردان چه وظایفی دارند ؟

6-از دیدگاه قران کریم ، ن چه وظایفی دارند ؟

7-شرط استفاده ن از زینت آلات ، چیست ؟

8-پوشش ن طبق آیات قرآن چگونه باید باشد ؟

9-امام کاظم علیه السلام در مور حد پوشش چه فرمودند ؟

10-امام صادق علیه السلام به فضیل بن یسار در مورد حد پوشش چه فرمودند ؟

11-طبق آیات قرآن فلسفه پوشش چیست ؟

12-طبق آیه يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا فلسفه حجاب چیست ؟

13-توضیح دهید که آیا اسلام نحوه و شکل پوشش را معین کرده است ؟

14-چگونگی و نوع پوشش ، تا حدودی تابع و . ملت ها و اقوام است .

15-آیا اسلام تنوع پوشش ن را می پذیرد ؟ با چه شرایطی ؟

16-منظور از حجاب برتر چیست ؟

17-درمیان انواع پوشش ها چرا چادر الویت دارد ؟

- ن در حفظ حجاب اسلامی موظف به رعایت چه شرایطی هستند؟

19- آیا حجاب ن موجب سلب آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه می گردد؟ دلایل ان را بنویسید :

20-آیا ادعای خانه نشین کردن ن با نگاه قرآن وسیره پیشوایان دین سازگار است؟ چرا؟

21-نمونه ای ن عفیف در تاریخ را بیان کنید که حجاب وعفاف آنان مانع حضور آنان در جامعه نبوده است :

22-آثار فردی و اجتماعی حجاب را بنویسید :

23- آیا رعایت پوشش و حجاب تنها به اسلام اختصاص دارد؟

24-ادیان الهی در مور حجاب چه دیدگاهی داشته اند ؟

25-ادیان الهی ، که در اصل و حقیقت ، یک دین هستند ، همواره بر . تاکید کرده اند و آن را لازمه دین داری شمرده اند.

26-ادیان الهی پوشش را لازمه . شمرده اند.

27-دیدگاه یهود را در مورد پوشش بنویسید :

28- پوشش در مسیحیت چه جایگاهی داشت ؟

29-نمونه هایی از توجه آیین مسیحیت به پوشش ن را بنویسید :

30-چه چیزی نشان می دهد از نظر مسیحیت داشتن حجاب ، به دین داری نزدیک تر ودر پیشگاه خدا پسندیده تر است .

31-در آیین یهود و مسیح نحوه ی حجاب و پوشش چگونه است ؟ توضیح دهید :

32-توضیح دهید که چرا میان پوشش ن و مردان در اسلام تفاوت وجود دارد؟

33-چرا امروزه پایبندی به تعالیم دینی کمتر شده است ؟

34-بی حجابی ن در غرب ناشی از چیست؟ توضیح دهید :

35-ن ایرانی قبل از اسلام پیرو چه آیینی بودند و پوشش آنان چگونه بود؟

36-چرا برخی مورخان غربی ، ایران باستان را منشا اصلی گسترش حجاب در جهان دانست ؟

37-در ادیان دیگر وعموم . ، پوشش ن به صورت یک اصل پسندیده مطرح بوده است . تفاوت ها مربوط به و . آن بوده است.

38-نمونه هایی ازلذت های عفیف بودن را بنویسید :

خدیجه تاج بخشیان منطقه 15


خداوند متعال به حضرت داود علیه السلام در مورد بازگشت بندگان به سوی او چه فرمودند؟
تصمیم های جدید همواره برای تکمیل پیمان های قبلی و پیمودن ادامه راه نیست ، بلکه گاه برای بازگشت ازمسیری است که به غلط پیموده شده است.
تصمیم های جدید همواره برای تکمیل و پیمودن ادامه راه نیست ، بلکه گاه برای . ازمسیری است که به غلط پیموده شده است.
تصمیم های جدید همواره برای تکمیل پیمان های قبلی و پیمودن ادامه راه نیست ، بلکه گاه برای بازگشت ازمسیری است که به غلط پیموده شده است.اینگونه تصمیم ها. نام دارد.
چه تصمیم هایی توبه نام دارد؟
بشربن حارث که بود؟ وچگونه در سلک مردان پرهیزکار وخداپرست درآمد؟
در داستان عبد یا آزاد *بشربن حارث* با کدام جمله امام کاظم علیه السلام، متحول شد؟
موضوع داستان عبد ومولا ،چیست؟ در زمان کدام امام معصوم اتفاق افتاد؟
چرا توبه انقلاب علیه خوداست؟ توضیح دهید:
دربین مخلوقات کدام موجود توانایی انقلاب علیه خود را دارد؟چگونه؟
منظور از انقلاب علیه خود چیست؟
انقلاب علیه خود ، انقلاب کدام خود علیه دیگری است؟
انقلاب علیه خود درچه صورت پسندیده ودرچه صورت ناپسنداست؟
حقیقت توبه چیست؟
توبه در لغت به معنای . است.
توبه در مورد بندگان به چه معناست؟ ودرچه حالتی رخ می دهد؟
توبه درمورد خداوند به چه معناست؟ وچه موقع صورت میگیرد؟
زبان حال انسان توبه کننده چیست؟
چه موقع توبه یک گناهکار انجام شده وگناه او بخشیده می شود؟
گفتگوی امام باقر علیه السلام با محمدبن مسلم در مورد توبه رابنویسید:
طبق سخن امام باقر علیه السلام به محمدبن مسلم ، امتیازاهل ایمان چیست؟
امام باقر علیه السلام کدام آیه را درمورد ، بخشش خداوند به دنبال توبه انسان ، تلاوت کردتد؟
بین توبه وپاکی چه رابطه ای وجود دارد؟
به چه دلیل به توبه *پیرایش* یا *تخلیه * گفته میشور؟
حدیث : التائب من الذنب کمن لا ذنب له راترجمه کنید و پیام آن را درمورد توبه بنویسید:
چرا امام علی علیه السلام فرمودند: التوبه تطهرالقلوب و تغسل الذنوب
در مورد توبه باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
آیا باتوبه همه گناهان ، بخشیده می شود؟ دلیل قرآنی آن کدام است؟
پیام آیه * قُلْ يا عِبادِيَ الَّذينَ أَسْرَفُوا عَليrlm; أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ * را درمورد توبه بنویسید:
با توبه همه گناهان حتی هم آمرزیده می شود.
توبه نه تنها گناه راپاک میکتد، بلکه اگر . و نیز به دنبال آن بیاید ، گناهان را به حسنات تبدیل می کند.
توبه نه تنها گناه راپاک میکتد، بلکه اگر ایمان و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید ، . را به. تبدیل می کند.
چه زمانی توبه آسان تر است؟ پیامبراسلام صلی الله علیه و آله و سلم دراین مورد چه فرمودند؟
آیا در توبه به روی انسان ، همیشه بازاست؟
در توبه همیشه بازاست ، اما همواره میسر نیست.
آیا تکرارتوبه به معنای دور شدن از خداست؟ قرآن در این مورد چه میگوید؟
آیه * ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین * به کدام نکته از نکات توبه اشاره دارد؟
شیطان برای دور کردن انسان از توبه، چه حیله هایی به کار می بندد؟
وعده شیطان به انسان درمورد توبه چیست؟
شیطان ابتدا انسان را با این وعده که : به سوی گناه می کشاند.
شیطان وقتی انسان به گناه آلوده شد، از رحمت الهی مایوسش می سازد ومی گوید:.
چگونه شیطان انسان گناهکار را از توبه مایوس میکند؟
ازحیله های انسان ،تسویف را توضیح دهید:
تسویف از ریشه . وبه معنای . است.
چگونه شیطان میل توبه را در انسان خاموش می کند؟
کدام حیله ی انسان ، بیشتر برای گمراه کردن جوانان به کار میرود؟
کدام دام شیطان موجب عادت جوان به گناه میشود؟ توضیح دهید:
غلبه روح گناه در انسان چه خطری ممکن است به دنبال داشته باشد؟
وقتی نباشد، توبه ای صورت نگرفته است.
ت فریب گام به گام شیطان را بامثال توضیح دهید:
منظور از خطوات شیطان چیست؟
هریک ازموارد زیر به کدام یک از دام ها وحیله های شیطان اشاره دارد؟
الف_امروز وفردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن
ب_تو هنوز جوانی و وفرصت توبه داری!
ج_آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب!
د_برقراری رابطه نامشروع با یک دوستی ساده !
ارکان توبه چیست؟
مراحل تکمیل توبه کدام است؟
انجام،گناه به دنبال توبه مساوی است.
چه چیزی استغفار را بی خاصیت میکند؟ امام رضا علیه السلام در این مورد چه فرمودند؟
اظهار ندامت وگفتن کلمه استغفار در حال نه تنها پذیرفته نیست، بلکه استغفار را بی خاصیت می کند.
از مراحل تکمیلی توبه ، عدم تکرار گناه را توضیح دهید:
از مراحل تکمیلی توبه، جبران حقوق الهی و حقوق مردم را توضیح دهید :
مهم ترین حق خداوند چیست؟مثال بزنید:
برخورد خداوند با گناهکاری که نتواند حق الله را به طور کامل ادا کند، چیست؟
برای جبران حق الناس نمونه هایی ذکر کنید:
آیا حق الناس فقط شامل حقوق مادی است؟ توضیح دهید:
حقوق انسان ها بسیار مهم تر از حقوق . آنان است.
توبه اجتماعی را توضیح دهید:
باانحرافات اجتماعی چگونه باید برخورد شود؟چرا؟
مهم ترین راه اصلاح ومعالجه انحرافات اجتماعی چیست؟
کوتاهی درمقابل انحرافات اجتماعی چه پیامدی دارد؟
چگونه می توان به آسانی از گسترش گناهان جلوگیری کرد؟
تا چه زمانی برای توبه کردن مهلت داریم؟
بهترین زمان برای توبه چیست؟
چرا بهترین زمان برای توبه ، دوره جوانی است؟
صفات ناپسندی که درما پدید می آید ، شبیه چیست؟چرا؟
صفات ناپسندی که درما پدید می آید ، شبیه هستتد.
توصیه امام خمینی به جوانان را درمورد توبه ، بنویسید:
بهار توبه ایام ، . است.
چرا ایام جوانی بهار توبه است؟
به چه دلیل درجوانی شرایط توبه آسان تراست؟


درس6 دینی 12انسانی

برطبق آیه * كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونrlm; * بنویسید: هرانسانی باچه اموری همواره درمعرض امتحان الهی واقع می شور؟
آیه * كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونrlm; * به کدام سنت الهی اشاره دارد؟
برطبق آیه * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * هرکس ادعای ایمان کند، . قرار می گیرد.
آیه * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * به کدام سنت الهی اشاره دارد؟
پیام آیه * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * را بنویسید:
بر طبق آیه * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * چه کسانی مورد امتحان الهی قرار می گیرند؟
آیه * كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً * به کدام سنت الهی دلالت دارد؟
طبق آیه * كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً * رحمت واسعه الهی شامل چه کسانی می شود؟
طبق آیه وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ * خداوند کسانی را که در راه او قدم برمی دارند، به طور . می کند.
آیه * وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ * به کدام سنت الهی دلالت دارد؟
آیه * وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ کَفَرُوا أَنَّما نُمْليrlm; لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْليrlm; لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ *به کدا سنت الهی اشاره دارد؟
برطبق آیه * وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ کَفَرُوا أَنَّما نُمْليrlm; لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْليrlm; لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ * چرا خداوند به کافران مهلت می دهد؟
بر طبق آیه * وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ کَفَرُوا أَنَّما نُمْليrlm; لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْليrlm; لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ * کفار در برابرمهلتی که خدا به آنان میدهد ، چه می کنند؟
آیه * وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * به چه سنتی اشاره دارد؟
برطبق آیه * وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * چرا خداوند به گناهکاران علاوه برمهلت امکانات می دهد؟ به چه دلیل آنان گرفتار عذاب الهی می شوتد؟
پیام آیه * من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون * چیست؟
بر طبق آیه * من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون *چراخداوند به نیکوکاران چندین بربر پاداش وبه بدکاران برابر عملشان کیفر می دهد؟
چرا آیه * من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون * بر سنت سبقت رحمت خدا بر غضب الهی دلالت دارد؟
آیه * ولو ان اهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض* به کدام سنت الهی اشاره دارد؟
برطبق آیه * آیه * ولو ان اهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض * آینده انسان چگونه رقم خواهد خورد؟
ضمن ترجمه حدیث * اِنَّما المؤمنُ بِمنْزلةِ كفّةِ الميزان، كلّما زيدَ في ايمانِهِ زيدَ في بلائِهِ.* بنویسید : سنت الهی مربوط به این کلام امام چه نام دارد؟
هدف از آشنایی با برخی ازقوانین و سنت های الهی چیست؟
قانونمندی حاکم برجهان خلقت ، تجلی. است.
قانونمندی حاکم برجهان خلقت، زمینه ساز. و پویایی انسان و به کارگیری. . و . او است.

طبق آیه * كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ * بنویسید، انسان باچه اموری امتحان می شود؟
براساس ، جهان خلقت قانونمند است و پدیده های آن در مسیرتکاملی خود را می پیماید.

براساس قصا وقدر الهی ، جهان خلقت است و پدیده های آن در دایره قوانین خاصی خود را می پیماید.
سنت های الهی راتعریف کنید :
آیا سنت های الهی فقط به پدیده های طبیعی اختصاص دارد؟
قرآن کریم از قوانین حاکم برطبیعت به عنوان یادکرده است. ومردم را به . آنها بخصوص سنت های مربوط به . دعوت نموده است.
شناخت سنت های حاکم بر طبیعت چه فوایدی دارد؟
شناخت قوانین حاکم برزندگی انسان چه فوایدی دارد؟
سنت های الهی را نام ببرید:
منظور از سنت ابتلا چیست؟
ابتلا درلغت به معناي. است.
ابتلا در این درس به معنای چیست؟
میان امتحان الهی وامتحان بشری چه تفاوتی وجود دارد؟
دلیل امتحان الهی چیست؟
امتحان خداوند . برای آگاه شدن از درون افراد نیست بلکه برای .
عام ترین وفراگیرترین سنت خداوند کدام است؟
چرا عام ترین وفراگیرترین سنت خداوتد ، سنت امتحان است؟
زندگی کدام دسته از انسان ها صحنه انواع امتحان هاست؟
. و انسان ها با ابتلائات ساخته می شود و شناخته می گردد.
هویت وشخصیت انسان با ابتلائات . می شود و . می گردد.
آیا می توان گفت :کوچک ترین حادثه ای که برای ما رخ می دهد، امتحانی برای ماست ؟ چرا؟
در عرصه امتحانات الهی عمل درست ، . و. و عمل غلط و . ما را به دنبال دارد.
در عرصه امتحانات الهی . ، رشد و کمال و . ، عقب ماندگی وخسران ما را به دنبال دارد.
موفقیت درهرمرحله ازمراحل امتحان الهی چه نتیجه ای دارد؟ دراین مورد مثال بزنید:
اگرانسان ایمان به خدا وبندگی خدا را اعلام کند، باچه سنتی مواجه می شود؟
چه موقع انسان درمعرض امتحانات خاص الهی قرار می گیرد
امام صادق علیه السلام درمورد رابطه مراتب ایمان وامتحان چه فرمودند؟
خداوند ما را با چه چیزهایی امتحان می کند؟
شکست یاپیروزی ما درامتحانات الهی چگونه رقم می خورد؟
چگونه هرحادثه شیرین یاتلخی می تواتد وسیله ابتلا وامتحان ماباشد؟
آیاامتحانات الهی تنها به لحظات سرنوشت ساز واستثنایی زندگی اختصاص دارند؟ توضیح دهید :
آیا می توان گفت :هرلحظه از عمرما با ده ها امتحان الهی همراه است؟ چگونه؟
چرا مومن لحظه لحظه زندگی خود را درمعرض آزمایش الهی می داند؟
نمونه هایی ذکر کنید که بیانگر آزمون لحظه به لحظه زندگی ما باشد:
انسان . لحظه به لحظه گفتار ورفتار و کردار خود را درمعرض . می داند.
انسان مومن سعی می کند نوع . را به گونه ای قرار دهد که در آزمایش الهی سربلندبیرون آید.
انسان مومن سعی می کند نوع سبک زندگی خود را به گونه ای قرار دهد که در . سربلندبیرون آید.
انتخاب سبک زندگی انسان مومن با سنت امتحان الهی چه ارتباطی دارد؟
نمونه ای از سبک زندگی مومنانه را درمورد شهید ابراهیم هادی ذکرکنید:
منظور از سنت امداد عام الهی چیست؟ توضیح دهید:
درمفابل دعوت انبیا مردم به چنددسته تقسیم می شوند؟
عکس العمل مردم درمقابل دعوت انبیا چیست؟
عاقبت کار آنان که به دعوت انبیا پاسخ مثبت می دهند، چیست؟ این موضوع به کدام یک از سنت های الهی مربوط است؟
عاقبت کار آنان که درمقابل دعوت انبیا ، لجاجت ورزیدند، چیست؟ این موضوع به کدام یک از سنت های الهی ، مربوط است؟
عام بودن سنت امداد الهی به چه معناست؟
امداد الهی خداوند چگونه شامل هردو گروه (پذیرندگان حق و افراد لجوج) خواهد شد؟
کسی که . را برمی گزیند ، لوازم وامکانات رسیدن به حق را می یابد و . می پیماید.
کسی که فقط را انتخاب کرده وبرای آن تلاش می کند . را به دست می آورد.
رسیدن به حق توسط افراد پذیرای هدایت الهی وبه دست آوردن دنیا توسط افراد لجوج به کدام سنت خدا اشاره دارد؟
روی آوردن دنیا و لذت های دنیوی به برخی انسان های گناهکار نشانه لطف خدابه آنان می باشد؟ قران دراین مورد چه میگوید؟
روی آوردن دنیا و لذت های دنیوی به برخی انسان های نشانه به آنان می باشد؟
منطور از سنت امداد خاص چیست؟ توضیح دهید :
نام دیگر سنت امداد خاص چیست؟
امداد خاص خدا یا توفیق الهی شامل چه کسانی است؟
درفرهنگ قرآن کریم، توفیق به چه معناست وتوفیق الهی چیست؟
جلوه هایی ازتوفیق الهی را ذکر کنید :
یکی از جلوه های . ، نصرت و هدایت الهی به دنبال . و است.
یکی از جلوه های توفیق الهی ، و . به دنبال تلاش و مجاهدت است.
حمایت خداوند از مجاهدین تلاشگر ودستگیری وپشتیبانی از آنان به کدام سنت الهی مریوط می شود؟ قران دراین مورد چه میگوید؟
مصادیق توفیق الهی را درمورد مجاهدین وتلاشگران بنویسید :
ایجاد زمینه مناسب برای رشد وتعالی شخص مومن با کدام سنت الهی ارتباط دارد؟ نمونه های آن را بنویسید :
عامل درونی درکسب توفیق الهی ، چه نقشی دارد؟
در کسب توفیق الهی عامل هم نقش تعیین کننده دارد.
تقویت ایمان یک شخص ویا افزایش لجاجت شخص دیگر درمقابل ان ، بیانگر کدام سنت الهی است؟
آیا شنیدن آیات قران در همه مستمعین تاثیر یکسان دارد؟ چرا؟
از سنت های الهی * سبقت رحمت خداوند بر غصب او * راتوضیح دهید:
رفتارمحبت آمیز خداوند با نیکوکار وبدکار به کدام سنت الهی مربوط میشود؟
آیا می توان گفت: غضب خدا از رحمت او سرچشمه می گیرد؟ مثال بزنید :
چرا راه بازگشت گناهکار به خداوند همیشه باز است؟
نمونه هایی از سبقت رحمت خدا بر غضب الهی را ذکرکنید :
یکی از بارزترین موارد سبقت رحمت خدا بر غصب الهی را ذکر کنید:
ثبت کارخیر به محض نیت آن عمل برای فرد نیکوکار و اعطای پاداش چندین برابر به عمل خیر دلیلی بر سنت است.
ثبت نکردن گناه فرد گناهکار به محض گناه ، دادن مهلت توبه ، مکافات به اتدازه گناه بیانگر سنت است.
سنت املاء را تعریف کنید:
نام دیگر سنت املاء ، است.
سنت املاء برزندگی کدام دسته از افراد حاکم است؟
ایا هر انسان گناهکاری باهرشرایطی مشمول سنت املاء یا امهال میشود؟
چه گناهکارانی مشمول سنت املاء یا امهال می گردند؟
به چه دلیل خداوند به گناهکاران مهلت و فرصت می دهد؟
آیا سنت املاء با اختیار انسان منافات ندارد؟
در سنت املاء، مهلت ها وامکانات ، درشخص گناهکار با اختیار واراده خودشان به صورت جلوه گر می شود.
در سنت املاء، . وامکانات ، درشخص گناهکار با . و خودشان به صورت بلای الهی جلوه گر می شود.
سنت حاکم بر زندگی معاندان و غرق شدگان درگناه ، سنت . یا نام دارد؟
سنت حاکم بر زندگی و . ، سنت املاء یا امهال دارد؟
سنت استدراج را تعریف کنید:
تفاوت سنت املاء با استدراج چیست؟
افزودن امکانات علاوه بر مهلت به گناهکاران ازسوی خدا به چه دلیل است؟
حالت تدریجی درحرکت انسان به سوی عذاب الهی را سنت . می خوانند.
قرار گرفتن در دایره سنت املا واستدارج نتیجه چیست؟
چراباید کوشش کنیم تا در دایره سنت هایی مانند املاء واستدراج قرار نگیریم؟
امام صادق علیه السلام در مورد سنت استدراج چه فرمودند؟
امام علی علیه السلام در مورد سنت املاء چه فرمودند؟
تفسیر امام صادق از آیه * سنستدرجهم من حیث لایعلمون * چیست؟
طبق سخن امام صادق دلیل گوشمالی گناهکار توسط خداوند یا بخشش نعمت پس ازگناه چیست؟
آیا گوشمالی گناهکار بعد ازگناه همیشه دلیل بر غضب الهی است؟
آیا بخشش نعمت به گناهکار پس از گناه ازسوی خداونشانه رحمت داست؟
تنبیه گناهکار بعد ازگناه به کدام سنت الهی اشاره دارد؟
امام علی علیه السلام درمورد سنت املاء فرمودند: خدا هیچ کس را مانند کسی که به او . داده اند ، امتحان وآزمایش نکرده است.
حضرت زینب سلام الله علیها در دربار یزید چه فرمود؟
بر طبق خطبه حضرت زینب سلام الله علیها وبا استناد ایشان به قران ، مهلت خداوند به کفار به چه دلیل است؟
خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در شام و دربرابر یزید ، بیانگر کدام سنت خداوند است؟
از سنت های الهی ، * تاثیر اعمال انسان در زندگی او * را توضیح دهید:
مطابق با رهنمودهای قران و پیشوایان دین ، آینده افراد واتفاقات رخ داده ، نتیجه چیست؟
در مورد تاثیر اعمال در زندگی امام صادق علیه السلام چه فرمودند؟
چه عواملی در افزایش یا کاهش عمر انسان موثراست؟ این موارد به کدام سنت الهی اشاره دارد؟

برطبق سنت * تاثیر اعمال بر زندگی * بگویید : چه کارهایی می تواتد باعث بهبود زندگی و چه اموری آثار زیان باری به دنبال دارد؟
ظلم به دیگران ، افزایش گناه ، اعم از . و اجتماعی ، آثار زیان باری ازجمله . وعدم را به دنبال دارد.
و واقعی سبب نزول برکات الهی می گردد.سوالات درس پنجم / دوازدهم انسانی
۱_اختیار ، حقیقتی و . است.
۲_ برای حرکت اختیاری وغیر اختیاری چندمثال دکر کنید:
۳_اختیار به چه معناست؟
۴_منظور از این که اختیار یک امر وجدانی چیست؟بامثال توضیح دهید:
۵_کسی که اختیار را درسخن یابحث انکارمی کند، در . از آن بهره می برد.
۶_اشعار مولانا : من غلام وآلت فرمان او بیانگر چیست؟
۷_ایا همه وقوع اختیاری است؟ وایا ما در وقوع همه امور عالم نقش داریم؟
۸_مبنای تصمیم گیزی های ما وتعیین کننده عتقبت وسرنوشت ما چیست؟
۹_دلایل وجود اختیار چیست؟ نام ببرید:
۱۰_ازدلایل وجود اختیار * تفکر وتصمیم *را توضیح دهید:
۱۱_تردید درانتخاب چندین راه وکار به کدام دلیل وجود اختیاراشاره دارد؟
۱۲_شعر : این که فردا این کنم یا ان کنم این دلیل اختیار است ای صنم دلیل چیست؟
۱۳_از دلایل وجود اختیار * احساس رضایت یاپشیمانی * را توضیح دهید:
۱۴_احساس ندامت درانسان نشانگر ان است که می توان آن را .
۱۵_ازدلایل وجود اختیار * مسئولیت پذیری * را توضیح دهید:
۱۶_چرا ما آثار وعواقب کارهای خود را می پذیریم؟
۱۷_بر اساس حس اگر به کسی زیان رسانده ایم . آن راجبران میکنیم.
۱۸-عهدها و پیمان ها براساس . استوارند.
۱۹-چرا انسان هنگام پیمان شکنی خود رامستحق مجازات می داند؟
پیام آیه انا هدیناه السبیل اما شاکراواما کفورا چیست؟
زمینه های شکوفایی اختیار رانام ببرید:
خداوند ، قدرت .، و رابه ما عطا کرده وما ماخواسته است بااستفاده از آن ، یدای خود . کنیم وبه برسیم.
خداوند بااعطای قدرت اختیار واراده ازما چه خواسته است؟
آیا قوانین حاکم برهستی ومشیت خداوندمانع اختیارانسان است؟ توضیح دهید:
اعتقادبه خدای حکیم چگونه زمینه ساز شکوفایی اختیارانسان است؟
اعتثاد به خدای حکیم چه آثاری در زندگی انسان دارد؟
اعتقاد به خدای حکیم این اطمینان را به انسان می دهد که رخدادهای جهان تحت یک برنامه و انجام می گیرد.
شعر : قطره ای کز جویباری می رود از پی انجام کاری می رود به کدام زمینه شکوفایی اختیار اشاره دارد؟
اعتقاد به خدای حکیم ، از چه جهاتی به انسان اطمینان می دهد؟ توضیح دهید:
اطمینان به وجود نگهبان وحافظ ، برای جهان ازکجا برای انسان ایجاد می شود؟
ایه * إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ * درمورد زمینه های شکوفایی اختیار چه پیامی دارد؟
انسان میداند که فقط با زندگی در یک جهان . که پشتوانه آن علم و قدرت خداست، وی امکان حرکت و فعالیت دارد.
انسان خداشناس میداند که فقط با زندگی در یک جهان قانون مند که پشتوانه آن . و .خداست، وی امکان حرکت و فعالیت دارد.
فایده زندگی دریک چهان قانونمند ازنظر یک خداشناس چیست؟
زندگی دریک جهان قانونمند ، زندگی درجهانی است که و . بر آن حاکم است.
معنای لغوی واصطلاحی قضا وقدر چیست؟
قدر به معنای . و تقدیر به معنای . است.
قضا به معنای . ، پایان دادن ، . و حتمیت بخشیدن است.
مخلوقات جهان، از آن جهت که خدای متعال با علم خود، اندازه، حدود، ویژگی، موقعیت مکانی و
ٔ الهی زمانی آنها را تعیین می َّ کند، مقدر به. هستند .
مخلوقات جهان از آن جهت که با فرمان و حکم و اراده ایجاد میشوند، به وابسته اند.
وقتی می گوییم قدروقضای الهی برجهان حاکم است ، منظور چیست؟
چرا نه در نقشه جهان نقصی وجود دارد ونه در اجرا وپیاده کردن آن؟
نبود نقص در نقشه جهان به . و نبود نقص در اجرا به . مربوط می شود.
اگروضع جهان تحت تاثیر قدر و قضای الهی قرار نداشت ، چه اشکالاتی پیش میامد؟
آبی که بدای رفع تشنگی می نوشیم به سبب همین . و است.
نادیده گرفتن تقدیرها درجهان چه معنایی دلرد؟ آثارش کدام است؟
خداوند درمورد قصا وقدر الهی و این قانونمندی تخلف ناپذیر واستوار چه مثالی می زند؟
پیام آیه لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ را درمورد قانونمندی جهان بنویسید:
پندار نادرست درمورد قضاوقدر الهی چیست؟
آیا قضا وقدرالهی بااختیار انسان سازگاراست؟
آیا تقدیر الهی ، چیزی ورای قانونمندی جهان ونظم در آن است؟ بادلیل توضیح دهید:
بدون پذیرش . هیچ نظمی برقرار نمی شود وهیچ زمینه ای برای کار. پدید نمی آید.
معنای قضا وقدر الهی این است که هرچیزی . و خاص خود را دارد که توسط انسان قابل یافتن و بهره گیری است.
معنای قضا وقدر الهی این است که هرچیزی مهندسی قاعده خاص خود را دارد که این قواعد ، توسط انسان قابل . و است.
باتوجه به اینکه حضرت علی علیه السلام ازکنار دیوار سست برخاست و زیرسایه دیواری دیگر نشست ،
به این سوالات پاسخ دهید:
الف_یکی ازیاران ایشان ، چه گفت؟
ب_پاسخ امام علی علیه السلام چه بود؟
ج_معنای کلام امام علیه السلام که فرمودند : از قضای الهی به قدر الهی پناه می برم چه بود؟
د_دلیل برداشت نادرست یار امام ازعمل ایشان ، چه بود؟
ه_ هدف امام علی علیه السلام ازاین کار چه بود؟
و_حضرت علی علیه السلام چگونه ،نگرش خود را ازقضا وقدر الهی نشان دادند؟توضیح دهید:
ز_طبق این ماجرا ، رابطه اختیار وقضا وقدرالهی را بنویسید:
ح_ درچه صورت باید بپذیریم که حرکت وتغییر مکان وتصمیم گیری براساس عقل بی فایده است؟
طبق جریان پناه بردن امام علی علیه السلام ازدیوار کج به دیوار محکم توضیح دهید که اعتقاد به قضا وقدر الهی مانع تحرک وعمل انسان نیست.
اعتقادبه قضا وقدر الهی مانع انسان نیست.
فرو ریختن دیوار کج یک . است.
وقتی ازتقدیر جهان به وسیله خدا سخن می گوییم منظورمان چیست؟
آیا وقتی ازتقدیر جهان به وسیله خدا سخن می گوییم منظورمان فقط تعیین طول ، عرض ، حجم ،مکان وزمان یک موجود است ؟ چرا؟
ساده ترین وآشکارترین تقدیرها درجهان کدام است؟
تقدیر الهی در جهان شامل چیست؟ چند مثال بزنید:
منظور از این که اختیار انسان یک تقدیر الهی است ، چیست؟
اختیار انسان یک الهی است.
چرا انسان نمی تواند ازاختیار فرار کند؟
اختیار ویژگی . است.
بر اساس تقدیر الهی خداوند این گونه تعیین کرده که انسان کارهایش را با . انجام دهد
حدود اختیار انسان چقدر است؟توضیح هید:
آسمان ودریا درچه صورتی مسخرانسان می شود؟
ما در چارچوب . حق انتخاب داریم.
تقدیرات وقانونمندی ها هم . کار اختیاری انسان وهم و آن است.
چرا یک عده به جای رسیدن به خوشبختی ، بدبختی را برای خود دقم می زنند؟
نتیجه بی توجهی به نقش تقدیرات در اختیار انسان چیست؟
براساس تاریخ علم ، نظام قانونمند، به انسان چه امکاناتی داده است؟
خداوتد چگونه رابطه میان قدرت اختیار انسان و نظام جهان را سامان داده است؟
رابطه اختیار انسان و اراده خدا چیست؟
چگونه می توان هم به قضا واراده الهی اعتقاد داشت وهم به اراده انسان؟
علت هایی که در پیدایش یک پدیده دخالت دارند، به چند دسته تقسیم می شوند؟
علل عرضی را بامثال توضیح دهید:
علل طولی رابامثال توضیح دهید:
در علل هرعامل به طور مستقیم نقش خاصی را برعهده دارد که بانقش دیگری متفاوت است.
درعلل هر علتی ، به ترتیب ، علت بودن خود را از عامل بالاتر می گیرد.
تفاوت بین علل عرضی وطولی چیست؟
منظور از این که اراده انسان ناشی از اراده الهی است ، چیست؟
در فعل اختیاری ، چه موقع آن فعل انجام می گیرد؟
اراده ما در. اراده خداست وبا آن ندارد.
رابطه اراده ما با اراده خدا رابطه طولی است یاعرضی؟
حضرت علی علیه السلام جنگ صفین را چگونه به قضا وقدر الهی نسبت دادند؟
پاسخ امام علی علیه السلام به شخصی ، مبنی بر جنگ صفین براساس قضا وقدر چه بود؟
برداشت نادرست شخص سوال کننده ازجنگ صفین چه بود؟ پاسخ امام زا دراین مورد بنویسید:

درستی یا نادرستی عبارتهای زیر رابنویسید:

اختیار، که به معنای توانایی بر انجام یک کار و یا ترک آن است، یک حقیقت وجدانى است
بسیاری از امور اختیاری نیست و ما در وقوع آنها نقشی نداریم.
مشیّت خداوند و قوانین حاکم بر هستی مانع اختیار انسان است.
اعتقاد به خدای حکیم، این اطمینان را به آدمی میدهد که جهان خلقت حافظ و نگهبانی
ِ دارد که در کار او اشتباه نیست.
انسان خداشناس میداند که با زندگی در یک جهان قانونمند، که پشتوانه ٔ آن علم و قدرت خداست، امکان حرکت و فعالیت ندارد.
قضا و قدر الهى با اختیار انسان ناسازگار است .
تقدیر، چیزى وراى قانونمندى جهان و نظم در آن است که وقتى به حادثه اى تعلق گرفت، هر قانونى را لغو و
هر نظمى را برهم مىزند.
اعتقاد به قضا و قدر، نه تنها مانع تحرک و عمل انسان نیست، بلکه عامل و زمینه ساز آن است.
ٔ وقتی ازتقدیر جهان به وسیله خداوند سخن می گوییم، منظورمان فقط تعیین طول، عرض، حجم، مکان و زمان یک موجود است.
کسی نمی تواند از اختیار، که ویژگى ذاتى اوست، فرار کند؛ حتى اگر بخواهد فرار کند، باز هم این یک کار غیراختیاری بوده، چون همین کار را با خواست و اراده خودانجام داده است.


سوالات دینی دوازدهم همه رشته ها /توحید و سبک زندگی

الف: درستی یا نادرستی گزارههای زیر را با (ص/ غ ) مشخّص کنید :
-میانِ بُعدِ فردی توحیدِ عملی و بُعدِ اجتماعی آن رابطه دوسویه وجود دارد .
-انسانِ موحّد دارای شخصیّتی ثابت وپایدار، در جهتِ عبودیّت و پرستشِ خداست .
-هر کسی در زندگی خود از فرمان های خدا اطاعت کند به مراتبی از توحید عملی رسیده است
-برای یک انسان موحد در جهان هیچ حادثه ای در عالم بی حکمت نیست
-دشواری های زندگی انسان نشانه بی مهری خداوند است که مانع برای رشد و شکوفایی است
-پرستش بت ها امروزه در ميان ملل متمدن جايگاهي ندارد
-شرك و بت پرستي در دنياي امروز پيچيده تر و خطرناكتر از گذشته است
-يكي از جوهره هاي بت پرستي خدا را معبود و مقصود ندانستن است
-از بين رفتن بت هاي قديمي به معناي پايان شرك ورزي است
-كدام مورد از ديدگاه قرآن از جمله معيارهاي ثابت شرك و بت پرستي نمي باشد؟
الف-غير خدا را ارباب قرار دادن ب -ابزار و وسيله قرار دادن مصنوعات بشري
ج-پذيرش سرپرستي و عبوديت غير خدا د-رويكرد به جهتي غير از جهت خدا

_پیام های قرآن کریم :

-إن الله ربی و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم با استناد به آیه به سوالات پاسخ دهید
الف _نتیجه اعتقاد به توحید در ربوبیت چیست ؟
ب_با توجه به آیه راه درست زندگی كدام است؟
آيۀ شريفۀ * أَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَیْهِ وَكِیلًا * بيانگر كدام توحيد است ؟
با تدبر در آيۀ شريفۀ به سواالت زير پاسخ دهيد * وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَۀٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ *
الف_پرستشی كه از روی ایمان باشد با پرستشی كه از روی تردید باشد چه تفاوتی دارد ؟
ب_چرا برخی انسان ها در برابر هر خیرو شری كه به آن ها می رسد دو روش متفاوت در پیش می گیرند ؟
ج_ از آيه شريفه چه نكته مهمی براي زندگی دريافت می كنيد ؟
د_ پيام ايه چيست ؟
با تدبر در آيه شريفه *یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِیَاء تُلْقُونَ إِلَیْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِ * به سوالات پاسخ دهید
الف_با استناد به ایه نشانه انسان موحد در بعد اجتماعی توحید چیست ؟
ب_با توجه به ایه كدام توحید استنباط می شود ؟
ج_با تدبر در آیه ویژگی جامعه توحیدی چیست ؟
با تدبر در آيۀ شريفۀ به سوالات زير پاسخ دهيد :
* وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَۀٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ *
الف_پرستشی كه از روی ایمان باشد با پرستشی كه از روی تردید باشد چه تفاوتی دارد ؟
ب_چرا برخی انسان ها در برابر هر خیرو شری كه به آن ها می رسد دو روش متفاوت در پیش می گیرند ؟
ج_از آيه شريفه چه نكته مهمی براي زندگی دريافت می كنيد ؟
با توجه به آیه *أرایتَ من اتّخذَ إلههُ هواهُ أفأنت تكون علیهِ وكیل َ*توضیح دهید؛ تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیری از طاغوت باعث چه چیزی می شود؟
-پیام آیه شریفه * یا أیها الذین آمنوا التتخذوا عدوّی وَ عدوّكم أولیاء تلقون إلیهم بِالمودة و قد كفروا بما جاءكم من الحق * (ممتحنه/1 )را بنویسید؟

_ جای خالی را با کلماتِ مناسب پُرکنید :
هرسبکی از زندگی ریشه در خاصی دارد واز ویژه ای سرچشمه میگیرد.
هرفردی متناسب با. ، مسیر زندگی خود را انتخاب و برهمان اساس . خواهد کرد.
میزان تاثیر گذاری توحید درزندگی به درجه ایمان افراد به و دارد.
هرکسی در زندگی خود ازفرمان های خدا اطاعت کند به مراتبی از توحید رسیده است.
برای یک انسان جهان معنای خاص خود را دارد.
از نظر انسان موحد دشواری های زندگی نشانه . نیست بلکه بستری برای و اوست.
انسانِ . دارای شخصیّتی ثابت وپایدار است .
میانِ بُعدِ فردی توحیدِ عملی و اجتماعی آن . وجود دارد .
مهم ترین رکن یک جامعه آن است.
بعداجتماعی توحید یه معنی قرارگرفتن همه نهادها وارکان یک جامعه یا . درجهت و . همه جانبه از اوست.
توحید، محور و روح زندگی ، و شرك، محور و روح زندگی است.
قبل ازاسلام بت پرستان بت را می پرستیدند.
اگر كسی دل به هوای نفس سپرده و او را معبود قرار دهد، دچار شرك شده است.
یك نظام اجتماعی علاوه بر ركن ی دارای اركان دیگری مانند.و نیز هست.
ایمان همه افراد یكسان نیست و میزان تأثیر گذاری آن به درجه ایمان افراد بهو. دارد. -كسی كه بنده خداست و او را می پرستد در برابر او . و. است.
بت درون همان . و . همان بت بیرون است.
قدم اول دراصلاح جامعه گرفتارشرک کنونی شناخت و . نوین است.
قران کریم ثابت توحید وشرک وبت پرستی را به مانشان داده و زتدگی فردی واجتماعی خودرا برعهده خودمان گذاشته است.
انتخاب سبک درست زندگی دربین سبک های رایج چه اهمیتی دارد؟
انتخاب مهمی مثل سبک زندگی چگونه باید باشد؟
چگونه و چه موقع یک انسان می تواند یک زندگی توحیدی برای خود تنظیم کند؟
منظور از زندگی توحیدی چیست؟
باذکر نمونه هایی توضیح دهید مهم ترین عامل درتعیین هدف ها چیست؟
آیااعتقاد به توحید درزندگی افراد تاثیریکسان دارد؟
لازمۀ توحیدِ عملی چیست ؟
ابعاد توحید عملی یاتوحید درعبادت رانام ببرید:
بعدفردی توحید عملی راتوضیح دهید و ثمرات آن را بنویسید:
دیدگاه انسان موحد درباره : الف) جهان هستی ب)سختی ها ج) حیوانات
آثارحکیمانه دیدن جهان توسط یک موحد چیست؟
چه نكاتی می توان از شعر>>سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / كه هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست<< استنباط كرد؟
شعر * سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / كه هر چه بر سرما می رود ارادت اوست* به چه موضوعی اشاره دارد؟
دلیل ثبات شخصیت وآرامش انسان موحد چیست؟
چراانسان موحد یک انسان مسئول است؟
چرا انسان موحد یک انسان امانت داراست؟
امام علی علیه السلام به مردم زمان خود وهمه مردمی که ایمان دارند، چه فرمودند؟
چه عواملی می تواندشخص را گرفتارشرک عملی کند؟
منظور از شرک عملی چیست ؟چه آثاری دارد؟
شخصیت انسان مشرک رابایک انسان موحد مقایسه کنید:
چرا فرد مشرک شخصیت ناپایدار و درونی ناآرام دارد؟
چه خصوصیّاتی در فردِ مشرک ، موجبِ سلبِ آرامشِ او میشود ؟
ویژگیهای انسانِ موحّد را بنویسید ؟
ویژگیهای انسانِ مشرک را بنویسید .
نظام اجتماعی چه ارکانی دارد؟ مهم ترین رکن آن کدام است؟
-منظور از بُعدِ اجتماعی توحیدِ عملی چیست ؟ و چه موقع می توان گفت یک نظام اجتماعی ، نظام توحیدی است؟
جامعه توحیدی چه شاخصه هایی دارد؟
مبنای وحدت وهماهنگی درجامعه توحیدی چیست؟
جامعه موحد دربرابر حکومت غیرالهی و دشمنان خدادومسلمانان و ظالمان چه موضعی دارد؟
موضعگیری ی جامعه موحد را بنویسید:
چه رابطه ای میانِ بُعدِ فردی توحید و بُعدِ اجتماعی آن وجود دارد ؟ کاملاً توضیح دهید
دریک جامعه چه زمانی قدرت های ستمگرقدرت پیدا می کنند؟
چه زمانی صحبت از حاکمیت طاغوت و دستورهای اودرجامعه مطرح می شود؟
باتوجه به پیشرفت بشر آیا انسان وجوامع بشری به سوی زندگی توحیدی حرکت می کند؟
واقعیت تلخی که در زندگی بشرمتمدن امروز وجود دارد چیست؟
شرک های پیچیده ای که امروزه درمیان بشر به چشم میخورد کدام است؟
تصرف جهان توسط بشر به چه دلیل است واثرات آن کدام است؟
نتیجه سرگرم شدن به امور دنیوی وزرق وبرق دنیا چیست؟
دلیل وابزار غفلت ازخدا وآخرت درعصرکنونی چیست؟
قدم اول دراصلاح جامعه شرک زده امروز چیست؟
معیارهای ثابتِ شرک و بت پرستي را از دیدگاهِ قرآنِ کریم بنویسید .
چرا بسیاری از انسانهای امروز ، در عینِ پذیرشِ توحید ، از یادِ خدا غافلند ؟
ریشۀ بت پرستی و شرکِ جدید در دنیای امروزی چیست ؟
وضعیت بت پرستی درجهان كنونی چگونه است
جلوه هایی از شرك جدید را در ساختارهای مختلف زندگی بشر بررسی كنید
جامعه موحّد حكومت چه كسانی را نمی پذیرد؟
اگر در جامعه ای افراد تنها منافع خود را محور فعالیت اجتماعی قرار دهند، آن جامعه با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد؟

و : اصطلاحاتِ زیر را تعریف کنید :
-انسانِ موحّد
-توحید عملی
-توحید اجتماعی


zwj; #حسین_شناسی یعنی خداشناسی

حسین جانم
تو با اعتقاد تام زمزمه کردی که:
يا رادَّ ما قَدْ فاتَ (دعای مشلول)
و باور داری که :
اوست که هر چه از دست رفته را برمیگرداند


اوست که
اسلام عزیزت را
دین محمد ص را
عشق را
انسانیت را
لبخند را
گذشت را
زندگی را
به تن این جامعه
رخوت زده ظالم ظلم پذیر
به تن این سرزمین پر از فساد و جور
برمیگرداند
او ست که هر از دست رفته را
برمیگرداند
برمیگرداند

حسین جانم
میخواهیم با تمام وجودمان
باور کنیم
و ایمان بیاوریم
که اوست :
<<رادَّ ما قَدْ فاتَ>>
و زنده مان میکند
نیکی های سرزمینمان را
آیین و مکتب و منش مان را
برمیگرداند!
حسین جان.
حسینی مان کن!zwj; السلام علیک یاثارالله وابن ثاره

سلام بر تو ای خون جاری خدا در روی زمین
ای کسی که خون بهای تو متعلق به خداست و او خون بهای تو را میگیرد
حسین جانم چه پیوند عجیبی میان شما وخداوند هست که خدا خودش خون بهای تو شد
تو متعلق به جهان انسانیت وبشریت ، هستی

اُف بر آنانکه حرمت حریم خدا را شکستند.
زیارت عاشورا


خرم آن روز کز این منزل ویران بروم

راحت جان طلبم و از پی جانان بروم

گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب

من به بوی سر آن زلف پریشان بروم

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت

به هواداری آن سرو خرامان بروم

در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت

با دل زخم کش و دیده گریان بروم

نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی

تا در میکده شادان و غزل خوان بروم

به هواداری او ذره صفت رقص کنان

تا لب چشمه خورشید درخشان بروم

تازیان را غم احوال گران باران نیست

پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم

ور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون

همره کوکبه آصف دوران بروم

پست سفارشی سفارشی

سفارشی بخونین لطفا


سوالات دینی 11ریاضی تجربی درس 9
خدیجه تاج بخشیان
1) دوران امامت امام عصر عجل الله چه مراحلی دارد؟
2) دوران امامت امام عصر عجل الله با . شروع شد و . سال به طول انجامید.
3) تاریخچه تولد امام زمان را بنویسید:
4) نقش امام حسن عسکری علیه السلام در حفظ جان و اثبات امامت امام زمان عجل الله چه بود؟
5) امام زمان درچه تاریخی متولد شدند و تا چه سالی درکنار پدربزرگوارشان زندگی کردند؟
6) امامت امام زمان عجل الله در چه زمانی به امامت رسیدند؟
7) غیبت صغری راتعریف کنید:
8) غیبت کبری را تعریف کنید:
9) ارتباط مردم با امام زمان عجل الله در دوران غیبت صغری چگونه بود؟
10) نواب اربعه چه کسانی بودتد؟
11) غیبت کبرای امام زمان عجل الله چه زمانی شروع شد؟
12) مرحله اول و دوم غیبت امام عصر چه نام دارد؟دلیل این نامگذاری ها چیست؟
13) خداوند چگونه نعمت هدایت رابر انسان ها تمام کرد؟
14) پیامبراسلام ،خود وامام علی علیه السلام را . امت معرفی فرموده است.
15) پیامبر اسلام دروصف دلسوزی خود وامام علی نسبت به امت ،چه فرمودند؟ عکس العمل امت درمقابل این دلسوزی چه بوده است؟!
16) عاملان اصلی شهادت امامان چه کسانی بوده اند؟ حاکمان بنی امیه وبنی عباس یامردم؟؟
17) نقش امت اسلامی درشهادت امامان وانحراف جامعه ازمسیر صحیح خود ،چیست؟
) چرا امام دهم ویازدهم درمحاصره کامل بودند؟
19) نظر پیامبر اسلام وامامان در مورد امام زمان عجل الله چه بود؟
20) چرا حاکمان بنی عباس درصدد بودند مهدی مولود موعود عجل الله را به محض تولد، به قتل برسانند؟
21) دلایل غیبت امام زمان عجل الله چیست؟
22) غیبت امام زمان عجل الله تا چه زمانی ادامه می یابد؟
23) طبق سخن امام علی علیه السلام دلیل غیبت امام زمان عجل الله چیست؟
24) امام علی علیه السلام فرمودند: زمین ازحجت خدا (امام)خالی نمی ماند ، اما خداوند، به علت انسان ها و. ، آنان را ازوجود حجت درمیانشان بی بهره می سازد.
25) طبق آیه ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
26) علت غیبت امام زمان عجل الله را توضیح دهید:
27) پیام آیه شریفه ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ را درارتباط با غیبت امام زمان عجل الله بنویسید:
28) امامت و رهبری امام زمان عجل عجل الله درعصر غیبت چگونه است؟
29) امام زمان عجل الله را ازچه جهت غایب نامیده اند؟
30) امیرالمومنین علی علیه السلام درمورد رهبری امام زمان عجل الله چه می فرماید؟
31) امام زمان عجل الله خود را به چه چیز تشبیه کردند؟چرا؟
32) به دلیل امام زمان عجل الله، بهره مندی ازامام درعصر غیبت کاهش می یابد.
33) امام زمان عجل الله بهره مندی ازخود را به تشبیه کرده است.
34) بهره مندی مردم از امام زمان عجل الله در عصرغیبت منحصربه کدام قلمرو رسالت ایشان است؟چرا؟
35) نقش ولایت معنوی امام زمان عجل الله را توضیح دهید:
36) شیخ مفید که بود ؟ امام زمان عجل الله درنامه خود به ایشان چه فرمودند؟
37) نمونه هایی از یاری رسانی امام زمان عجل الله را بنویسید:
38) امامان ازچه طریقی می توانند به نیازهای مومنان پاسخ دهند وآنان را به سوی مقصود هدایت کنند؟
39) چرا وچگونه مردم در هر دوره مورد توجه معنوی ائمه اطهار علیهم السلام قرار می گرفتند؟
40) آیا غیبت امام زمان عجل الله به معنای عدم امامت ایشان است؟
41) رهبری حقیقی مسلمانان هم اکنون نیز به عهده ست ، اما این رهبری را انسان های . حس نمی کنند.
42) چه زمانی فواید خورشید پشت ابر بر برخی ازانسانها روشن می شود؟
43) امام زمان عجل الله چه مسئولیت هایی دارند؟ این مسئولیت ها درعصر غیبت چگونه ایفا می شود؟
44) پیام آیه سْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚدر مورد آینده تاریخ چیست؟
45) پیام آیه وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ رادرمورد آینده تاریخ بنویسید:
46) طبق آیه وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي اَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ چه آینده ای برای تاریخ بشریت پیش بینی شده است؟
47) دیدگاه ادیان در مورد موعود ومنجی چیست؟ (اختلاف نظر واتفاق نظرآنان رابنویسید:)
48) طرحی که پیامبران الهی، برای تحقق وعده الهی، از آن سخن گفته اند، چیست؟
49) عقیده اصلی پیامبران الهی درمورد موعود چیست؟
50) اتفاق نظر پیامبران الهی درمورد موعود چیست؟
51) اختلاف نظر ادیان الهی درمورد موعود ریشه درچه چیزی دارد؟
52) اعتقاد به منجی دربین پیروان ادیان، چه فرصتی دراختیار آنان قرار داده است؟
53) طبق آیات الهی روزی فرامی رسد که جامعه بشری آماده پذیرش حق خواهند شد اگرچه نخواهند.
54) همکاری پیروان ادیان _به دلیل اتفاق نظر آنان درموردموعود _چه آثارونتایجی دارد؟
55) دیدگاه اسلام را درمورد موعود توضیح دهید :
56) وقتی ازدیدگاه مسلمانان درمورد موعود سخن میگوییم، منظور چیست؟
57) در کتب حدیثی اهل سنت در مورد امام مهدی عج الله چه تاکیدی شده است؟
58) درکتاب های حدیثی . تاکید شده است که امام مهدی عج الله ازنسل و است.
59) معتقدند که امام مهدی عج الله هنوز به دنیا نیامده است.
60) تفاوت دیدگاه شیعه و سنی درمورد امام زمان عجل الله چیست؟
61) مشخص بودن پدر ومادر امام زمان عجل الله چه فایده ای دارد؟
62) فواید زنده بودن امام زمان عجل الله و حضور ایشان در جامعه چیست؟
63) امتیازشیعه نسبت به اهل سنت در اعتقادبه حضرت مهدی عجل الله چه می باشد؟
64) مسئولیت های منتظران را نام ببرید :
65) از مسئولیت های منتظران درعصر غیبت امام عصر عجل الله تقویت معرفت ومحبت به امام را توضیح دهید:
66) چه کسانی محبت بیشتری به پیتمبر وامام دارند؟مثال بزنید:
67) تقویت معرفت به امام در محبت به ایشان چه نقشی دارد؟
68) افزایش . به امام عصر عجل الله و تقویت ، وظیفه هرمسلمانی است.
69) پیامبراسلام در مورد تقویت معرفت و محبت به امام زمان عجل الله چه فرمودند؟
70) طبق سخن پیامبر اسلام چه کسانی به مرگ جاهلیت خواهندمرد؟
71) پیامبر اسلام فرمودند: هرکس که دوست دارد خدا را درحال ایمان کامل ومسلمانی مورد رضایت او ملاقات کند، . بپذیرد.
72) چه عواملی درمعرفت ومحبت به امام زمان عجل الله موثراست؟
73) چرا پیامبر اسلام فرمودند:من مات مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه ؟
74) از مسئولیت های منتظران درعصر غیبت امام عصر عجل الله پیروی ازفرمان های امام را توضیح دهید:
75) رسول خدا می فرماید: خوشا به حال کسی که به حضور"قائم" برسد، درحالی که
76) پیروی از فرمان های امام زمان عجل الله به عنوان یکی ازمسئولیت های منتظران، شامل چه مواردی است؟
77) . درعصر غیبت و. یکی از علائم پیروی ازامام عصر عجل الله است.
78) از مسئولیت های منتظران درعصر غیبت امام عصر عجل الله آماده کردن خود وجامعه برای ظهور را توضیح دهید:
79) منظور ازاین که منتظر، عصر غیبت را عصر آماده باش می داند، چیست؟
80) امام صادق علیه السلام درتوصیف یاران امام زمان عجل الله چه فرمودند؟
81) امام علی علیه السلام درباره کسانی که با امام بیعت می کنند، چه فرمودند؟
82) چه کسانی می توانند درهنگام ظهور ویژگی هایی یک منتظر واقعی راداشته باشند؟
83) منظور از انتظار مثبت وسازنده وانتظار منفی وویرانگر چیست؟
84) انتظار چیست؟ومنتظر چه کسی است؟
85) در حقیقت انتظار، یک . است ، یک . است.
86) ازنظر برخی جامعه شناسان ، پویایی جامعه شیعه درطول تاریخ به چه عواملی بستگی دارد؟
87) منظور از گذشته سرخ چیست؟
88) منظور از آینده سبز چیست؟
89) یاران امام ، چه کسانی هستند؟
90) یاران امام، پیشتازان . وسازندگان هستند.
91) هسته مرکزی یاران امام زمان عجل الله. . نفر به تعداد یاران پیامبر اسلام در جنگ می باشد.
92) به فرموده امام باقر علیه السلام. . نفر از یاران امام مهدى عج الله از ن اند.
93) بیشتریاران امام زمان عجل الله را . تشکیل می دهد.
94) نقش ن و جوانان در یاوری امام زمان عجل الله چیست؟
95) از مسئولیت های منتظران درعصر غیبت امام عصر عجل الله دعا برای ظهورامام را توضیح دهید:
96) برترین اعمال عصرغیبت چیست؟چرا؟
97) طبق سخن امام علی علیه السلام برترین اعمال عصرغیبت چیست؟
98) فرج وگشایش واقعی برای دینداران چگونه حاصل می شود؟
99) لازمه انتظار امام زمان عجل الله. . است.
100) برطبق دعای افتتاح خواست خود راچگونه باید باخداوند، درمیان بگذاریم؟
101) امام زمان عجل الله چه زمانی ظهور می کند؟
102) عکس العمل مردم در مقابل ظهور امام زمان عجل الله چیست؟
103) باظهور امام زمان چه کسانی به سوی ایشان می شتابند وچه کسانی درمقابل امام می ایستند؟
104) جامعه مهدوی یا حکومتی که امام زمان عجل الله تشکیل می دهد، چگونه حکومتی است؟
105) درعصر ظهور امام زمان عجل الله چگونه همه اهداف انییاء تحقق می یابد؟
106) شاخصه های جامعه مهدوی رانام ببرید:
107) اهداف حکومت امام زمان عجل الله چیست ؟ نام ببرید:
108) ازاهداف حکومت امام زمان عجل الله عدالت گستری را توضیح دهید:
109) سخن پیامبراسلام درمورد عدالت گستری امام زمان عجل الله رابنویسید:
110) درباره وضعیت اقتصادی مردم پس از ظهور ، امام باقر علیه السلام چه فرمودند؟
111) ازاهداف حکومت امام زمان عجل الله آبادانی را توضیح دهید:
112) برطبق وعده قرآن نتیجه ایمان اهالی شهرها وتقوا پیشگی مردم چیست؟
113) نمونه هایی از برکت وآبادانی سرزمین ها رادر عصر ظهور بنویسید:
114) ازاهداف حکومت امام زمان عجل الله شکوفایی عقل وعلم را توضیح دهید:
115) ازاهداف حکومت امام زمان عجل الله امنیت کامل را توضیح دهید:
116) نمونه هایی از امنیت جامعه مهدوی را ذکرکنید:
117) ازاهداف حکومت امام زمان عجل الله فراهم شدن زمینه رشد وکمال را توضیح دهید:
1) نمونه هایی ازرشد وتکامل بشردر جامعه مهدوی رابنویسید:
119) مهم ترین شاخصه وهدف جامعه مهدوی چیست؟ وچرا؟
120) هریک ازعبارت های زیر به کدام شاخصه واهداف جامعه مهدوی اشاره میکند؟
الف) مردم تا آنجا نسبت به یکدیگر اطمینان دارند که اجازه برداشت ازاموال شخصی خود را به دیگری می دهند.
ب) از ی اموال وثروت خبری نیست.
ج) انسان ها بهتر می توانند فرزندان صالح به جامعه تقدیم نمایند.
د) قطب مرفه وفقیر، طبقه مستکبرومستضعف وجود ندارد.


سوالات دینی11انسانی درس 13
خدیجه تاج بخشیان
1) عقیده به موعود ومنجی در. وبه خصوص . ، اعتقادی عمیق واستواراست.
2) آیا اعتقاد به موعود ومنجی فقط به شیعیان اختصاص دارد؟
3) اعتقاد به موعود در میان. . چنان ریشه دارد که آثار وجلوه های آن را درزندگی روزانه شان مشاهده می کنیم.
4) درطول تاریخ بین چه گروه هایی درگیری ومبارزه بوده است؟
5) جبهه حق وباطل هرکدام چه ویژگی هایی دارد؟
6) امروز در صحنه جهانی، دوجبهه. . و حضور دارد.
7) سرانجام مبارزه حق وباطل چه خواهد شد.؟
8) دیدگاه خداپرستان درمورد آینده نبرد حق وباطل چیست؟ این دیدگاه نتیجه چه می باشد؟
9) پیام آیه سْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚدر مورد آینده تاریخ چیست؟
10) پیام آیه وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ رادرمورد آینده تاریخ بنویسید:
11) طبق آیه وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي اَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ چه آینده ای برای تاریخ بشریت پیش بینی شده است؟
12) دیدگاه ادیان در مورد موعود ومنجی چیست؟ (اختلاف نظر واتفاق نظرآنان رابنویسید:)
13) طرحی که پیامبران الهی، برای تحقق وعده الهی، از آن سخن گفته اند، چیست؟
14) عقیده اصلی پیامبران الهی درمورد موعود چیست؟
15) اتفاق نظر پیامبران الهی درمورد موعود چیست؟
16) اختلاف نظر ادیان الهی درمورد موعود ریشه درچه چیزی دارد؟
17) اعتقاد به منجی دربین پیروان ادیان، چه فرصتی دراختیار آنان قرار داده است؟
) طبق آیات الهی روزی فرامی رسد که جامعه بشری آماده پذیرش حق خواهند شد اگرچه نخواهند.
19) همکاری پیروان ادیان _به دلیل اتفاق نظر آنان درموردموعود _چه آثارونتایجی دارد؟
20) دیدگاه اسلام را درمورد موعود توضیح دهید :
21) وقتی ازدیدگاه مسلمانان درمورد موعود سخن میگوییم، منظور چیست؟
22) در کتب حدیثی اهل سنت در مورد امام مهدی عج الله چه تاکیدی شده است؟
23) درکتاب های حدیثی . تاکید شده است که امام مهدی عج الله ازنسل و است.
24) معتقدند که امام مهدی عج الله هنوز به دنیا نیامده است.
25) تفاوت دیدگاه شیعه و سنی درمورد امام زمان عجل الله چیست؟
26) مشخص بودن پدر ومادر امام زمان عجل الله چه فایده ای دارد؟
27) فواید زنده بودن امام زمان عجل الله و حضور ایشان در جامعه چیست؟
28) امتیازشیعه نسبت به اهل سنت در اعتقادبه حضرت مهدی عجل الله چه می باشد؟
29) مسئولیت های منتظران را نام ببرید :
30) از مسئولیت های منتظران درعصر غیبت امام عصر عجل الله تقویت معرفت ومحبت به امام را توضیح دهید:
31) چه کسانی محبت بیشتری به پیامبر وامام دارند؟مثال بزنید:
32) تقویت معرفت به امام در محبت به ایشان چه نقشی دارد؟
33) افزایش . به امام عصر عجل الله و تقویت ، وظیفه هرمسلمانی است.
34) پیامبراسلام در مورد تقویت معرفت و محبت به امام زمان عجل الله چه فرمودند؟
35) طبق سخن پیامبر اسلام چه کسانی به مرگ جاهلیت خواهندمرد؟
36) پیامبر اسلام فرمودند: هرکس که دوست دارد خدا را درحال ایمان کامل ومسلمانی مورد رضایت او ملاقات کند، . بپذیرد.
37) تقویت معرفت و محبت به امام زمان عجل الله چه ضرورتی دارد؟
38) در دوران غیبت که دوران فتنه های گوناگون است، مومن حقیقی کیست؟
39) بزرگ ترین مردمان در ایمان ویقین ، ازنظر پیامبر اسلام در دوران غیبت چه کسانی هستند؟
40) چه عواملی درمعرفت ومحبت به امام زمان عجل الله موثراست؟
41) چرا پیامبر اسلام فرمودند: من مات مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه ؟
42) از مسئولیت های منتظران درعصر غیبت امام عصر عجل الله پیروی ازفرمان های امام را توضیح دهید:
43) رسول خدا می فرماید: خوشا به حال کسی که به حضور"قائم" برسد، درحالی که
44) پیروی از فرمان های امام زمان عجل الله به عنوان یکی ازمسئولیت های منتظران، شامل چه مواردی است؟
45) . درعصر غیبت و. یکی از علائم پیروی ازامام عصر عجل الله است.
46) از مسئولیت های منتظران درعصر غیبت امام عصر عجل الله آماده کردن خود وجامعه برای ظهور را توضیح دهید:
47) منظور ازاین که منتظر، عصر غیبت را عصر آماده باش می داند، چیست؟
48) امام صادق علیه السلام درتوصیف یاران امام زمان عجل الله چه فرمودند؟
49) امام علی علیه السلام درباره کسانی که با امام بیعت می کنند، چه فرمودند؟
50) چه کسانی می توانند درهنگام ظهور ویژگی هایی یک منتظر واقعی راداشته باشند؟
51) منظور از انتظار مثبت وسازنده وانتظار منفی وویرانگر چیست؟
52) انتظار چیست ومنتظر چه کسی است؟

53) در حقیقت انتظار، یک . است ، یک . است.

54) ازنظر برخی جامعه شناسان ، پویایی جامعه شیعه درطول تاریخ به چه عواملی بستگی دارد؟
55) منظور از گذشته سرخ چیست؟
56) منظور از آینده سبز چیست؟
57) یاران امام ، چه کسانی هستند؟
58) یاران امام، پیشتازان . وسازندگان هستند.
59) هسته مرکزی یاران امام زمان عجل الله. . نفر به تعداد یاران پیامبر اسلام در جنگ می باشد.
60) به فرموده امام باقر علیه السلام. . نفر از یاران امام مهدى عج الله از ن اند.
61) بیشتریاران امام زمان عجل الله را . تشکیل می دهد.
62) نقش ن و جوانان در یاوری امام زمان عجل الله چیست؟
63) از مسئولیت های منتظران درعصر غیبت امام عصر عجل الله دعا برای ظهورامام را توضیح دهید:
64) برترین اعمال عصرغیبت چیست؟چرا؟
65) طبق سخن امام علی علیه السلام برترین اعمال عصرغیبت چیست؟
66) فرج وگشایش واقعی برای دینداران چگونه حاصل می شود؟
67) لازمه انتظار امام زمان عجل الله. . است.
68) برطبق دعای افتتاح خواست خود راچگونه باید باخداوند، درمیان بگذاریم؟
69) امام زمان عجل الله چه زمانی ظهور می کند؟
70) عکس العمل مردم در مقابل ظهور امام زمان عجل الله چیست؟
71) باظهور امام زمان چه کسانی به سوی ایشان می شتابند وچه کسانی درمقابل امام می ایستند؟
72) جامعه مهدوی یا حکومتی که امام زمان عجل الله تشکیل می دهد، چگونه حکومتی است؟
73) درعصر ظهور امام زمان عجل الله چگونه همه اهداف انییاء تحقق می یابد؟
74) شاخصه های جامعه مهدوی رانام ببرید:
75) اهداف حکومت امام زمان عجل الله چیست ؟ نام ببرید:
76) ازاهداف حکومت امام زمان عجل الله عدالت گستری را توضیح دهید:
77) سخن پیامبراسلام درمورد عدالت گستری امام زمان عجل الله رابنویسید:
78) درباره وضعیت اقتصادی مردم پس از ظهور ، امام باقر علیه السلام چه فرمودند؟
79) نتیجه تعاون ویاری دادن مردم درعصر ظهور، خود چه نتایجی دارد؟ این موضوع به کدام شاخصه یا اهداف حکومت مهدوی اشاره دارد؟
80) ازاهداف حکومت امام زمان عجل الله آبادانی را توضیح دهید:
81) برطبق وعده قرآن نتیجه ایمان اهالی شهرها وتقوا پیشگی مردم چیست؟
82) نمونه هایی از برکت وآبادانی سرزمین ها رادر عصر ظهور بنویسید:
83) امام صادق علیه السلام درمورد آبادانی وعمران حکومت مهدوی چه فرمودند؟
84) ازاهداف حکومت امام زمان عجل الله شکوفایی عقل وعلم را توضیح دهید:
85) عامل مهم تکامل عقل انسان درعصر ظهور چیست؟
86) دانش بشر در عصرظهور نسبت به ابتدای خلقت چه تغییری می کند؟
87) ازاهداف حکومت امام زمان عجل الله امنیت کامل را توضیح دهید:
88) نمونه هایی از امنیت جامعه مهدوی را ذکرکنید:
89) ازاهداف حکومت امام زمان عجل الله فراهم شدن زمینه رشد وکمال را توضیح دهید:
90) نمونه هایی ازرشد وتکامل بشردر جامعه مهدوی رابنویسید:
91) مهم ترین شاخصه وهدف جامعه مهدوی چیست؟ وچرا؟
92) هریک ازعبارت های زیر به کدام شاخصه واهداف جامعه مهدوی اشاره میکند؟
الف) مردم تا آنجا نسبت به یکدیگر اطمینان دارند که اجازه برداشت ازاموال شخصی خود را به دیگری می دهند.
ب) از ی اموال وثروت خبری نیست.
ج) همه مردم به کسب دانش وفهم اسرار هستی علاقه نشان می دهند.
د) انسان ها بهتر می توانند فرزندان صالح به جامعه تقدیم نمایند.
ه) قطب مرفه وفقیر، طبقه مستکبرومستضعف وجود ندارد.


سوالات دینی 11انسانی درس12
1) دوران امامت امام عصر عجل الله چه مراحلی دارد؟
2) دوران امامت امام عصر عجل الله با . شروع شد و . سال به طول انجامید.
3) تاریخچه تولد امام زمان را بنویسید:
4) نقش امام حسن عسکری علیه السلام در حفظ جان و اثبات امامت امام زمان عجل الله چه بود؟
5) امام زمان درچه تاریخی متولد شدند و تا چه سالی درکنار پدربزرگوارشان زندگی کردند؟
6) امامت امام زمان عجل الله در چه زمانی به امامت رسیدند؟
7) غیبت صغری راتعریف کنید:
8) غیبت کبری را تعریف کنید:
9) ارتباط مردم با امام زمان عجل الله در دوران غیبت صغری چگونه بود؟
10) نواب اربعه چه کسانی بودتد؟
11) غیبت کبرای امام زمان عجل الله چه زمانی شروع شد؟
12) مرحله اول و دوم غیبت امام عصر چه نام دارد؟دلیل این نامگذاری ها چیست؟
13) خداوند چگونه نعمت هدایت رابر انسان ها تمام کرد؟
14) پیامبراسلام ،خود وامام علی علیه السلام را . امت معرفی فرموده است.
15) پیامبر اسلام دروصف دلسوزی خود وامام علی نسبت به امت ،چه فرمودند؟ عکس العمل امت درمقابل این دلسوزی چه بوده است؟!
16) عاملان اصلی شهادت امامان چه کسانی بوده اند؟ حاکمان بنی امیه وبنی عباس یامردم؟؟
17) نقش امت اسلامی درشهادت امامان وانحراف جامعه ازمسیر صحیح خود ،چیست؟
) چرا امام دهم ویازدهم درمحاصره کامل بودند؟
19) نظر پیامبر اسلام وامامان در مورد امام زمان عجل الله چه بود؟
20) چرا حاکمان بنی عباس درصدد بودند مهدی ، مولود موعود را به محض تولد، به قتل برسانند؟
21) دلایل غیبت امام زمان عجل الله چیست؟
22) غیبت امام زمان عجل الله تا چه زمانی ادامه می یابد؟
23) طبق سخن امام علی علیه السلام دلیل غیبت امام زمان عجل الله چیست؟
24) امام علی علیه السلام فرمودند: زمین ازحجت خدا (امام)خالی نمی ماند ، اما خداوند، به علت انسان ها و. ، آنان را ازوجود حجت درمیانشان بی بهره می سازد.
25) طبق آیه ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
26) علت غیبت امام زمان عجل الله را توضیح دهید:
27) پیام آیه شریفه ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ را درارتباط با غیبت امام زمان عجل الله بنویسید:
28) امامت و رهبری امام زمان عجل عجل الله درعصر غیبت چگونه است؟
29) امام زمان عجل الله را ازچه جهت غایب نامیده اند؟
30) امیرالمومنین علی علیه السلام درمورد رهبری امام زمان عجل الله چه می فرماید؟
31) امام زمان عجل الله خود را به چه چیز تشبیه کردند؟چرا؟
32) به دلیل امام زمان عجل الله، بهره مندی ازامام درعصر غیبت کاهش می یابد.
33) امام زمان عجل الله بهره مندی ازخود را به تشبیه کرده است.
34) بهره مندی مردم از امام زمان عجل الله در عصرغیبت منحصربه کدام قلمرو رسالت ایشان است؟چرا؟
35) نقش ولایت معنوی امام زمان عجل الله را توضیح دهید:
36) شیخ مفید که بود ؟ امام زمان عجل الله درنامه خود به ایشان چه فرمودند؟
37) نمونه هایی از یاری رسانی امام زمان عجل الله را بنویسید:
38) امامان ازچه طریقی می توانند به نیازهای مومنان پاسخ دهند وآنان را به سوی مقصود هدایت کنند؟
39) چرا وچگونه مردم در هر دوره مورد توجه معنوی ائمه اطهار علیهم السلام قرار می گرفتند؟
40) آیا غیبت امام زمان عجل الله به معنای عدم امامت ایشان است؟
41) رهبری حقیقی مسلمانان هم اکنون نیز به عهده است ، اما این رهبری را انسان های . حس نمی کنند.
42) چه زمانی فواید خورشید پشت ابر بر برخی ازانسانها روشن می شود؟
43) امام زمان عجل الله چه مسئولیت هایی دارند؟ این مسئولیت ها درعصر غیبت چگونه ایفا می شود؟
44) امام عصر عجل الله دو مسئولیت. . و. را به . دین واگذار کرده است.


سوالات دینی 11 انسانی درس 11

خدیجه تاج بخشیان

1)پیامبر اسلام به دستورخداوند ، و.تن از فرزندان وذریه آن بزرگوار را به عنوان جانشین خود معرفی کرده بود.

2)هرامامی مسئولیت داشت ازدوجهت با حاکمان زمان خود مبارزه کند، آن دو جهت کدام است؟

3)امامان وظیفه داشتند براساس اصل . و .باحاکمان ظالم مقابله کنند.

4)آیه المْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا به کدام جهت از مبارزه امامان باحاکمان زمان خود اشاره دارد؟

5)امامان در مبارزه با حاکمان جور تابع چه اصولی بودند؟

6)ازاصولی که امامان درمبارزه باحاکمان ظالم تابع آن بودند، عدم تایید حاکمان راتوضیح دهید:

7)ازاصولی که امامان درمبارزه باحاکمان ظالم تابع آن بودند، معرفی خویش به عنوان امام برحق راتوضیح دهید:

8)امام صادق علیه السلام درروز عرفه ودرمراسم حج چه فرمودند ؟این فرمایش امام به کدام اصل مبارزه باحاکمان جوراشاره دارد؟

9)کدام امام معصوم درمراسم حج درروز عرفه حق حکومت را از آن خود اعلام کردند؟

10)نقش یاران وشاگردان امامان در معرفی ایشان به عنوان امام برحق چه بود؟

11)ازاصولی که امامان درمبارزه باحاکمان ظالم تابع آن بودند، انتخاب شیوه های درست مبارزه راتوضیح دهید:

12)امامان ،شیوه مبارزه خود راچگونه انتخاب می کردند؟ چرا؟

13)رفتارائمه اطهارعلیهم السلام درطول 250سال ، به چه چیز تشبیه شده است؟توضیح دهید:

14)این جمله را تحلیل کنید:" رفتارامامان درطول 250 سال بعدازرحلت پیامبر اسلام مکمل یکدیگراست."

15)تقیه چیست وچرا امامان ازاین روش استفاده می کردند؟

16)ائمه اطهار علیهم السلام می کوشیدند آن بخش ازاقدامات ومبارزات خود را که دشمن به آن حساسیت دارد، درقالب. پیش ببرند.

17)نمونه ای از روش مبارزه امامان ازطریق تقیه را بیان کنید:

)مخفی نگهداشتن رابطه امامان باشاگردان ویارانشان به کدام روش مبارزه امامان اشاره دارد؟

19)زندگانی ی (روش مبارزه) امام علی علیه السلام راتوضیح دهید:

20)امام علی علیه السلام برای حفظ . ، سکوت پیشه کرد.

21)آیا سکوت حضرت علی علیه السلام به معنای گوشه گیری ایشان بود؟

22)مردم پس از . به سوی امام علی علیه السلام آمدند وازایشان خواستند ، حکومت رابپذیرد.

23)امام علی علیه السلام وقتی به حکومت رسیدند چه اقداماتی انجام دادند؟

24)زندگانی ی (روش مبارزه) امام حسن علیه السلام راتوضیح دهید:

25)چرا امام حسن علیه السلام بامعاویه صلح کرد؟

26)امام حسن علیه السلام درصلح نامه خودبا معاویه ازمعاویه چه تعهدی گرفت؟

27)آیامعاویه به تعهدات خود با امام حسن علیه السلام عمل کرد؟

28)زندگانی ی (روش مبارزه) امام حسین علیه السلام را توضیح دهید:

29)تفاوت روش مبارزه امام حسین علیه السلام درزمان معاویه ویزید چه بود؟

30)امام حسین علیه السلام در زمان همان روش راپیش گرفت .

31)چه زمانی امام حسین علیه السلام روش مبارزه خود راتغییر دادند؟

32)دلیل قیام امام حسین علیه السلام علیه یزید چه بور؟

33)یزید چه ویژگی هایی داشت؟

34)امام حسین علیه السلام دلیل قیام خود وبیعت نکردنشان بایزید راچگونه تبیین کردند؟

35)امام حسین علیه السلام نتیجه بیعت با فردی مثل یزید را چه می دانستند؟

36)زندگانی ی (روش مبارزه) امام سجادعلیه السلام راتوضیح دهید:

37)پس ازشهادت امام حسین علیه السلام، سرکوبی وطرفداران . به شدت آغازشد.

38)سرکوبی شیعیان وطرفداران اهل بیت علیهم السلام چه زمانی شدت گرفت؟

39)توابین چه کسانی بودند؟وچرابه این نام خوانده شده اند؟

40)امام سجاد علیه السلام درکنارگسترش معارف از طریق . ، به تجدید حیات پرداخت.

41)نقش امام سجاد علیه السلام در جریان یافتن تشیع به عنوان یک جریان بزرگ فکری وی در جامعه چه بود؟

42)زندگانی ی (روش مبارزه) امام باقرعلیه السلام راتوضیح دهید:

43)چه عواملی باعث شد امام باقر علیه السلام بتوانند اسلام اصیل را معرفی کنند؟

44)اولین اقدام امام باقر علیه السلام درمبارزه با حاکمان جور چه بود؟

45)کدام امام اقدام به تاسیس مدرسه علمی بزرگ نمود و چرا این اقدام ضروری بود؟

46)عکس العمل امام باقر علیه السلام درمقابل پیشنهاد زید برای قیام چه بود؟

47)زید بن علی که بود؟

48)زندگانی ی (روش مبارزه) امام صادق علیه السلام راتوضیح دهید:

49)درزمان امام ناخشنودی نسبت به دستگاه بنی امیه به اوج رسیده بود.

50)عکس العمل امام صادق علیه السلام درمقابل پیشنهاد زید چه بود؟

51)درزمان امام صادق علیه السلام چه جریان هایی علیه امویان فعالیت می کردند؟

52)چرا امام صادق علیه السلام مبارزه خود را علنی تر ک

53)چه عواملی منجرشد دوران اختناق و سخت گیری نسبت به علویان درزمان امام صادق علیه السلام دوباره آغازشد؟

54)نقش امام صادق علیه السلام در گسترش نهضت علمی امام باقر علیه السلام چه بود؟

55)نهضت علمی وفرهنگی امام باقر علیه السلام راتوضیح دهید :

56)زندگانی ی (روش مبارزه) امام کاظم علیه السلام راتوضیح دهید:

57)زندگانی ی (روش مبارزه) امام رضا علیه السلام راتوضیح دهید:

58)چرا مامون امام رضا علیه السلام را به عنوان ولیعهد خود معرفی کرد؟

59)امامت امام رضا علیه السلام را در دو دوره حکومت هارون ومامون باهم مقایسه کنید:

60). سال ازامامت امام رضا علیه السلام در دوره بود.

61)درزمان امامت امام رضا علیه السلام با روی کار آمدن . فعالیت شیعیان بیشترشد.

62)زندگانی ی (روش مبارزه) سه امام آخر راتوضیح دهید:

63)نتیجه تلاش های امامان آخر (امام جواد وامام هادی وامام حسن عسکری)درحفظ اسلام چه بود؟ مثال بزنید:

64)زیارت جامعه کبیره یادگارکدام امام بزرگواراست؟این زیارت نامه چه ارزشی دارد؟

65)در زمان کدام امام فعالیت وکلا ونمایندگان امام اوج گرفت؟

66)وکلا ونمایندگان امامان چه کسانی بودند وچه نقشی داشتند؟

67)در دوران سه امام آخر چه عاملی مانع ازهم پاشیدگی شیعیان شد؟

68)ارتباط ازطریق وکیل درزمان سه امام آخر چگونه زمینه را برای غیبت امام عصر آماده می کرد؟توضیح دهید:

69)در دوره غیبت صغرای امام زمان چه کسانی رابط میان مردم وامام بودند؟

70)نایبان خاص چه کسانی بودند؟

71)چرا مردم در زمان غیبت امام عصر به چهارنایب خاص ایشان رجوع می کردند؟

72)شیوه ارتباط مردم با وکلا چه زمانی قطع شد؟

73)وظیفه ما در برابر پیامبر وامامان چه بود؟

74)حدیث امام صادق علیه السلام را توضیح دهید: مایه زینت وزیبایی ما باشید نه مایه زشتی وعیب ما

75)آیا شیعه بودن تنها به اسم است؟

76)چگونه می توانیم شیعه حقیقی باشیم؟ امام صادق علیه السلام در این مورد چه فرمودند؟

77)هریک ازموارد زیر روش مبارزه کدام یک از امامان بزرگوار است؟

الف) قیام ومبارزه

ب) سکوت برای حفظ مصلحت جامعه

ج) تاسیس مدرسه علمی

د) صلح

ه) تربیت هزاران شاگرد در رشته های مختلف معارف اسلامی

و) گسترش معارف ازطریق دعا

ز)انتقال معارف اسلامی ازطریق شاگردان به نسل های بعد


سوالات دینی 11ریاضی_تجربی 8
خدیجه تاج بخشیان
1) امیرالمومنین پس ازدیدن رفتارمسلمانان در روزگار خود، چگونه مسلمانان رانسبت به عاقبت رفتارشان بیم می داد؟
2) طبق سخنان امام علی علیه السلام درنهج البلاغه چندمورد ازنشانه های بازگشت مسلمانان به دوره جاهلیت رابیان کنید:
3) امام علی علیه السلام درسخنان خود برای نجات ازگمراهی وتشخیص راه حق چه پیشنهادی به مردم دادند؟
4) دلیل حاکم شدن بنی امیه برمردم وبازگشت به جاهلیت چه بود؟
5) اقدامات ائمه اطهار علیهم السلام را در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی، نام ببرید:
6) از اقدامات ائمه اطهار علیهم السلام در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی، تعلیم وتفسیرقرآن را توضیح دهید:
7) ازاقدامات ائمه اطهار علیهم السلام در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی، اقدام برای حفظ سخنان وسیره پیامبراسلام راتوضیح دهید:
8) نمونه ای ازاقدامات امامان معصوم درجهت حفظ سخنان و سیره پیامبراسلام را بنویسید:
9) منظور ازحدیث سلسله الذهب چیست؟ چرا این حدیث به این نام معروف است؟
10) درمورد حدیث سلسله الذهب به سوالات زیر پاسخ دهید:
الف) حدیث فوق ازچه کسی ودرکجا نقل شده است؟
ب) مقصود امام از بشروطها وانا من شروطها درحدیث سلسله الذهب چه بود؟
ج) نحوه بیان این حدیث نشان دهنده چیست؟
د) کلمه . قلعه محکم من است، هرکس به این قلعه محکم من وارد شود، از درامان می ماند.
11) از اقدامات ائمه اطهار علیهم السلام در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی، تبیین معارف اسلامی متناسب بانیازهای نو را توضیح دهید:
12) باگسترش سوال های مختلفی درزمینه های احکام ، اخلاق، افکارو نظام کشورداری پدید آمد.
13) ائمه اطهار چگونه وباچه پشتوانه ای توانستند به تبیین معارف اسلامی بپردازند؟
14) ثمره حضور سازنده امامان درعرصه تبیین معارف اسلامی متناسب بانیازهای نو ،چه بود؟
15) آثار حدیثی امامان را نام ببرید:
16) نهج البلاغه وصحیفه سجادیه اثر کدام امام بزرگوار است؟
17) نتیجه تلاش امامان بزرگوار در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی چه بود؟ توضیح دهید:
) عبارات زیر مربوط به کدام اقدام امامان در زمینه تعلیم دین ومرجعیت دینی می باشد؟
19) الف) حضرت علی وفاطمه سلام الله علیها سخنان پیامبراسلام را به فرزندان ویاران خود آموختند.
20) ب) امامان بزرگوار درهرفرصتی به بیان معارف کتاب آسمانی قرآن می پرداختند؟
21) ج) امام رضاعلیه السلام درحدیث زنجیره طلایی بطور متوالی اسامی امامان را ذکر کردند.
22) امامان در مبارزه با حاکمان جور تابع چه اصولی بودند؟
23) ازاصولی که امامان درمبارزه باحاکمان ظالم تابع آن بودند، عدم تایید حاکمان راتوضیح دهید:
24) ازاصولی که امامان درمبارزه باحاکمان ظالم تابع آن بودند، معرفی خویش به عنوان امام برحق راتوضیح دهید:
25) امام صادق علیه السلام درروز عرفه ودرمراسم حج چه فرمودند ؟این فرمایش امام به کدام اصل مبارزه باحاکمان جوراشاره دارد؟
26) کدام امام معصوم درمراسم حج درروز عرفه حق حکومت را از آن خود اعلام کردند؟
27) نقش یاران وشاگردان امامان در معرفی ایشان به عنوان امام برحق چه بود؟
28) ازاصولی که امامان درمبارزه باحاکمان ظالم تابع آن بودند، انتخاب شیوه های درست مبارزه راتوضیح دهید:
29) امامان ،شیوه مبارزه خود راچگونه انتخاب می کردند؟ چرا؟
30) رفتارائمه اطهارعلیهم السلام درطول 250سال ، به چه چیز تشبیه شده است؟توضیح دهید:
31) این جمله را تحلیل کنید:" رفتارامامان درطول 250 سال بعدازرحلت پیامبر اسلام مکمل یکدیگراست."
32) تقیه چیست وچرا امامان ازاین روش استفاده می کردند؟
33) ائمه اطهار علیهم السلام می کوشیدند آن بخش ازاقدامات ومبارزات خود را که دشمن به آن حساسیت دارد، درقالب. پیش ببرند.
34) نمونه ای از روش مبارزه تمامان ازطریق تقیه را بیان کنید:
35) مخفی نگهداشتن رابطه امامان باشاگردان ویارانشان به کدام روش مبارزه امامان اشاره دارد؟
36) زندگانی ی (روش مبارزه) امام علی علیه السلام راتوضیح دهید:
37) امام علی علیه السلام برای حفظ . ، سکوت پیشه کرد.
38) آیا سکوت حضرت علی علیه السلام به معنای گوشه گیری ایشان بود؟
39) مردم پس از . به سوی امام علی علیه السلام آمدند وازایشان خواستند ، حکومت رابپذیرد.
40) امام علی علیه السلام وقتی به حکومت رسیدند چه اقداماتی انجام دادند؟
41) زندگانی ی (روش مبارزه) امام حسن علیه السلام راتوضیح دهید:
42) چرا امام حسن علیه السلام بامعاویه صلح کرد؟
43) امام حسن علیه السلام درصلح نامه خودبا معاویه ازمعاویه چه تعهدی گرفت؟
44) آیامعاویه به تعهدات خود با امام حسن علیه السلام عمل کرد؟
45) زندگانی ی (روش مبارزه) امام حسین علیه السلام را توضیح دهید:
46) تفاوت روش مبارزه امام حسین علیه السلام درزمان معاویه ویزید چه بود؟
47) امام حسین علیه السلام در زمان همان روش راپیش گرفت .
48) چه زمانی امام حسین علیه السلام روش مبارزه خود راتغییر دادند؟
49) دلیل قیام امام حسین علیه السلام علیه یزید چه بور؟
50) یزید چه ویژگی هایی داشت؟
51) امام حسین علیه السلام دلیل قیام خود وبیعت نکردنشان بایزید راچگونه تبیین کردند؟
52) امام حسین علیه السلام نتیجه بیعت با فردی مثل یزید را چه می دانستند؟
53) زندگانی ی (روش مبارزه) امام سجادعلیه السلام راتوضیح دهید:
54) پس ازشهادت امام حسین علیه السلام، سرکوبی وطرفداران . به شدت آغازشد.
55) سرکوبی شیعیان وطرفداران اهل بیت علیهم السلام چه زمانی شدت گرفت؟
56) توابین چه کسانی بودند؟وچرابه این نام خوانده شده اند؟
57) امام سجاد علیه السلام درکنارگسترش معارف از طریق . ، به تجدید حیات پرداخت.
58) نقش امام سجاد علیه السلام در جریان یافتن تشیع به عنوان یک جریان بزرگ فکری وی درجامعه چه بود؟
59) زندگانی ی (روش مبارزه) امام باقرعلیه السلام راتوضیح دهید:
60) چه عواملی باعث شد امام باقر علیه السلام بتوانند اسلام اصیل را معرفی کنند؟
61) اولین اقدام امام باقر علیه السلام درمبارزه با حاکمان جور چه بود؟
62) کدام امام اقدام به تاسیس مدرسه علمی بزرگ نمود و چرا این اقدام ضروری بود؟
63) عکس العمل امام باقر علیه السلام درمقابل پیشنهاد زید برای قیام چه بود؟
64) زید بن علی که بود؟
65) زندگانی ی (روش مبارزه) امام صادق علیه السلام راتوضیح دهید:
66) درزمان امام ناخشنودی نسبت به دستگاه بنی امیه به اوج رسیده بود.
67) عکس العمل امام صادق علیه السلام درمقابل پیشنهاد زید چه بود؟
68) درزمان امام صادق علیه السلام چه جریان هایی علیه امویان فعالیت می کردند؟
69) چرا امام صادق علیه السلام مبارزه خود را علنی تر کرد؟
70) چه عواملی منجرشد دوران اختناق و سخت گیری نسبت به علویان درزمان امام صادق علیه السلام دوباره آغازشد؟
71) نقش امام صادق علیه السلام در گسترش نهضت علمی امام باقر علیه السلام چه بود؟
72) نهضت علمی وفرهنگی امام باقر علیه السلام راتوضیح دهید :
73) زندگانی ی (روش مبارزه) امام کاظم علیه السلام راتوضیح دهید:
74) زندگانی ی (روش مبارزه) امام رضا علیه السلام راتوضیح دهید:
75) چرا مامون امام رضا علیه السلام را به عنوان ولیعهد خود معرفی کرد؟
76) امامت امام رضا علیه السلام را در دو دوره حکومت هارون ومامون باهم مقایسه کنید:
77) . سال ازامامت امام رضا علیه السلام در دوره بود.
78) درزمان امامت امام رضا علیه السلام با روی کار آمدن . فعالیت شیعیان بیشترشد.
79) زندگانی ی (روش مبارزه) سه امام آخر راتوضیح دهید:
80) نتیجه تلاش های امامان آخر (امام جواد وامام هادی وامام حسن عسکری)درحفظ اسلام چه بود؟ مثال بزنید:
81) زیارت جامعه کبیره یادگارکدام امام بزرگواراست؟این زیارت نامه چه ارزشی دارد؟
82) در زمان کدام امام فعالیت وکلا ونمایندگان امام اوج گرفت؟
83) وکلا ونمایندگان امامان چه کسانی بودند وچه نقشی داشتند؟
84) در دوران سه امام آخر چه عاملی مانع ازهم پاشیدگی شیعیان شد؟
85) ارتباط ازطریق وکیل درزمان سه امام آخر چگونه زمینه را برای غیبت امام عصر آماده می کرد؟توضیح دهید:
86) در دوره غیبت صغرای امام زمان چه کسانی رابط میان مردم وامام بودند؟
87) نایبان خاص چه کسانی بودند؟
88) چرا مردم در زمان غیبت امام عصر به چهارنایب خاص ایشان رجوع می کردند؟
89) شیوه ارتباط مردم با وکلا چه زمانی قطع شد؟
90) وظیفه ما در برابر پیامبر وامامان چه بود؟
91) حدیث امام صادق علیه السلام را توضیح دهید: مایه زینت وزیبایی ما باشید نه مایه زشتی وعیب ما
92) آیا شیعه بودن تنها به اسم است؟
93) چگونه می توانیم شیعه حقیقی باشیم؟ امام صادق علیه السلام در این مورد چه فرمودند؟
94) هریک ازموارد زیر روش مبارزه کدام یک از امامان بزرگوار است؟
الف) قیام ومبارزه
ب) سکوت برای حفظ مصلحت جامعه
ج) تاسیس مدرسه علمی
د) صلح
ه) تربیت هزاران شاگرد در رشته های مختلف معارف اسلامی
و) گسترش معارف ازطریق دعا
ز)انتقال معارف اسلامی ازطریق شاگردان به نسل های بعد


سوالات دینی 11 ریاضی_تجربی درس 7
خدیجه تاج بخشیان
1) پیام آیه زیر رابنویسید:
2) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
3) بارحلت پیامبراسلام چه حوادثی رخ داد؟ و این حوادث چه نتایجی بدنبال داشت؟
4) حضرت علی علیه السلام چندسال حکومت کردند؟ حکومت ایشان چگونه بود؟
5) ابوسفیان که بود وچه زمانی مسلمان شد؟
6) تاریخچه حکومت بنی امیه رابنویسید:
7) معاویه که بود؟
8) معاویه برخلاف تعهدی که به مسلمانان داده بود،. راجانشین خود قرار داد.
9) ویژگی های یزید رابنویسید:
10) حضرت علی علیه السلام درسخنرانی های خود مسلمانان را به چه چیزی بیم می داد؟سخن ایشان رابنویسید:
11) حضرت علی علیه السلام سوارشدن بنی امیه برتخت سلطنت را نتیجه چه چیزی می دانستند؟آن حضرت مردم را چگونه بیم دادند؟
12) تاریخچه حکومت بنی عباس وروش حکومت آنان رابنویسید:
13) نقش دومیراث گرانبهای پیامبر اسلام و تحول معنوی وفرهنگی ایجادشده بعد ازپیامبراسلام چه بود؟
14) چالش های ی ،اجتماعی وفرهنگی عصرائمه رانام ببرید:
15) ازچالش های ی ،اجتماعی وفرهنگی عصرائمه ممنوعیت ازنوشتن احادیث پیامبراسلام راتوضیح دهید:
16) نگهداری حدیث به شیوه حفظ به دنبال ممنوعیت نوشتن حدیث چه نتایج نامطلوبی داشت؟
17) دخالت دادن سلیقه شخصی دراحکام دین به کدام نتیجه نامطلوب ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اسلام مربوط می شود؟
) ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اسلام تا چه زمانی طول کشید؟ رواج حدیث نویسی چه دستاوردی داشت؟
19) اوضاع نابسامان حدیث پس از ممنوعیت نگارش حدیث چرا برای پیروان ائمه پیش نیامد؟
20) ازچالش های ی ،اجتماعی وفرهنگی عصرائمه تحریف دراندیشه های اسلامی وجعل حدیث راتوضیح دهید:
21) چه گروههایی در جعل حدیث وتحریف اندیشه های اسلامی نقش داشتند؟
22) کعب الاحبارکه بود؟ درتحریف اندیشه های اسلامی وجعل حدیث چه نقشی داشت؟
23) داستان های خرافی درمورد پیامبران چگونه به کتب تاریخی وتفسیری و. راه یافت؟
24) ازچالش های ی ،اجتماعی وفرهنگی عصرائمه ارائه الگوهای نامناسب را توضیح دهید:
25) نقش الگوها درهرجامعه چیست؟
26) الگوهای زمان پیامبر اسلام را با دوره بعد ازایشان مقایسه کنید:
27) پیامبر اسلام چه کسانی را به عنوان الگو تربیت کردند؟
28) در دوره بعد ازپیامبر چه شخصیت هایی به عنوان الگو مطرح شدند؟
29) ازچالش های ی ،اجتماعی وفرهنگی عصرائمه تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت راتوضیح دهید:
30) حاکمان بنی امیه وبنی عباس مسیر حکومت پیامبر اسلام را چگونه تغییر دادند؟نمونه هایی ازآن رابنویسید:
31) تغییرمسیردرحکومت پیامبر اسلام توسط حاکمان ظالم درجامعه اسلامی چه تغییری ایجاد کرد؟ ونتیجه آن چه بود؟


سوالات دینی 11انسانی درس 9
خدیجه تاج بخشیان دی ماه 96
1) پیام آیه زیر رابنویسید:
2) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
3) بارحلت پیامبراسلام چه حوادثی رخ داد؟ و این حوادث چه نتایجی بدنبال داشت؟
4) حضرت علی علیه السلام چندسال حکومت کردند؟ حکومت ایشان چگونه بود؟
5) ابوسفیان که بود وچه زمانی مسلمان شد؟
6) تاریخچه حکومت بنی امیه رابنویسید:
7) معاویه که بود؟
8) معاویه برخلاف تعهدی که به مسلمانان داده بود،. راجانشین خود قرار داد.
9) ویژگی های یزید رابنویسید:
10) حضرت علی علیه السلام درسخنرانی های خود مسلمانان را به چه چیزی بیم می داد؟سخن ایشان رابنویسید:
11) حضرت علی علیه السلام سوارشدن بنی امیه برتخت سلطنت را نتیجه چه چیزی می دانستند؟آن حضرت مردم را چگونه بیم دادند؟
12) تاریخچه حکومت بنی عباس وروش حکومت آنان رابنویسید:
13) نقش دومیراث گرانبهای پیامبر اسلام و تحول معنوی وفرهنگی ایجادشده بعد ازپیامبراسلام چه بود؟
14) چالش های ی ،اجتماعی وفرهنگی عصرائمه رانام ببرید:
15) ازچالش های ی ،اجتماعی وفرهنگی عصرائمه ممنوعیت ازنوشتن احادیث پیامبراسلام راتوضیح دهید:
16) نگهداری حدیث به شیوه حفظ به دنبال ممنوعیت نوشتن حدیث چه نتایج نامطلوبی داشت؟
17) دخالت دادن سلیقه شخصی دراحکام دین به کدام نتیجه نامطلوب ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اسلام مربوط می شود؟
) ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اسلام تا چه زمانی طول کشید؟ رواج حدیث نویسی چه دستاوردی داشت؟
19) اوضاع نابسامان حدیث پس از ممنوعیت نگارش حدیث چرا برای پیروان ائمه پیش نیامد؟
20) ازچالش های ی ،اجتماعی وفرهنگی عصرائمه تحریف دراندیشه های اسلامی وجعل حدیث راتوضیح دهید:
21) چه گروههایی در جعل حدیث وتحریف اندیشه های اسلامی نقش داشتند؟
22) کعب الاحبارکه بود؟ درتحریف اندیشه های اسلامی وجعل حدیث چه نقشی داشت؟
23) داستان های خرافی درمورد پیامبران چگونه به کتب تاریخی وتفسیری و. راه یافت؟
24) حاکمان بنی امیه وبنی عباس به چه اندیشه هایی میدان می دادند؟
25) ازچالش های ی ،اجتماعی وفرهنگی عصرائمه ارائه الگوهای نامناسب را توضیح دهید:
26) نقش الگوها درهرجامعه چیست؟
27) الگوهای زمان پیامبر اسلام را با دوره بعد ازایشان مقایسه کنید:
28) پیامبر اسلام چه کسانی را به عنوان الگو تربیت کردند؟ براساس چه معیاری؟
29) در دوره بعد ازپیامبر چه شخصیت هایی به عنوان الگو مطرح شدند؟
30) ازچالش های ی ،اجتماعی وفرهنگی عصرائمه تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت راتوضیح دهید:
31) پیامبرخدا حکومتش را برپایه بنا کرد وملاک کرامت وگرامی بودن انسان درحکومت ایشان است.
32) حاکمان بنی امیه وبنی عباس مسیر حکومت پیامبر اسلام را چگونه تغییر دادند؟نمونه هایی ازآن رابنویسید:
33) تغییرمسیردرحکومت پیامبر اسلام توسط حاکمان ظالم درجامعه اسلامی چه تغییری ایجاد کرد؟ ونتیجه آن چه بود؟


سوالات دینی 11انسانی درس 10
خدیجه تاج بخشیان
1) امیرالمومنین پس ازدیدن رفتارمسلمانان در روزگار خود، چگونه مسلمانان رانسبت به عاقبت رفتارشان بیم می داد؟
2) طبق سخنان امام علی علیه السلام درنهج البلاغه چندمورد ازنشانه های بازگشت مسلمانان به دوره جاهلیت رابیان کنید:
3) امام علی علیه السلام درسخنان خود برای نجات ازگمراهی وتشخیص راه حق چه پیشنهادی به مردم دادند
4) دلیل حاکم شدن بنی امیه برمردم وبازگشت به جاهلیت چه بود؟
5) اقدامات ائمه اطهار علیهم السلام را در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی، نام ببرید:
6) از اقدامات ائمه اطهار علیهم السلام در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی، تعلیم وتفسیرقرآن را توضیح دهید:
7) ازاقدامات ائمه اطهار علیهم السلام در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی، اقدام برای حفظ سخنان وسیره پیامبراسلام راتوضیح دهید:
8) نمونه ای ازاقدامات امامان معصوم درجهت حفظ سخنان و سیره پیامبراسلام را بنویسید:
9) منظور ازحدیث سلسله الذهب چیست؟ چرا این حدیث به این نام معروف است؟
10) درمورد حدیث سلسله الذهب به سوالات زیر پاسخ دهید:
الف) حدیث فوق ازچه کسی ودرکجا نقل شده است؟
ب) مقصود امام از بشروطها وانا من شروطها درحدیث سلسله الذهب چه بود؟
ج) نحوه بیان این حدیث نشان دهنده چیست؟
د) کلمه . قلعه محکم من است، هرکس به این قلعه محکم من وارد شود، از درامان می ماند.
11) از اقدامات ائمه اطهار علیهم السلام در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی، تبیین معارف اسلامی متناسب بانیازهای نو را توضیح دهید:
12) باگسترش سوال های مختلفی درزمینه های احکام ، اخلاق، افکارو نظام کشورداری پدید آمد.
13) ائمه اطهار چگونه وباچه پشتوانه ای توانستند به تبیین معارف اسلامی بپردازند؟
14) ثمره حضور سازنده امامان درعرصه تبیین معارف اسلامی متناسب بانیازهای نو ،چه بود؟
15) آثار حدیثی امامان را نام ببرید:
16) نهج البلاغه وصحیفه سجادیه اثر کدام امام بزرگوار است؟
17) کتب اربعه راهمراه با نام نویسندگان آن بنویسید:
) ازاقدامات ائمه اطهار علیهم السلام در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی، تربیت شخصیت های اسلامی را توضیح دهید:
19) شخصیت های برجسته تربیت شده به دست امامان ، درچه زمینه هایی سرآمد بودند ونقش مهم آنان چه بود؟
20) نام شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام راذکر کنید:
21) رشید هجری ، عبدالله بن عباس ، مالک اشتر ومحمدبن ابی بکر شاگردان کدام امام معصوم بودند؟ ودرچه زمینه هایی تخصص داشتتد؟
22) حضرت علی علیه السلام گروه زیادی از انسان های دانشمند، مجاهدوصاحب فضیلت را که در پایه گذاری نقش برجسته ای داشتند، تربیت کرد.
23) امام سجاد علیه السلام درشرایط سخت بعدازعاشورا با صبر و. و باردیگر علاقه مندان به اهل بیت را گرد آورد وبه تعلیم آنان پرداخت.
24) اسامی چندنفراز شاگردان امام سجاد علیه السلام یاکسانی که ازایشان حدیث نقل کرده اند، درتاریخ ثبت شده است؟
25) نام چندتن ازشاگردان امام سجاد علیه السلام وویژگی های آنان رابنویسید:
26) کدامیک ازیاران امام سجاد علیه السلام به صورت فجیع به شهادت رسید؟دلیل شهادت وی چه بود؟
27) دوران امام علیه السلام به بعد ، عصرشکل گیری وحضور اندیشه های گوناگون ومذاهب مختلف درجامعه بود.
28) درزمان کدام امام ،حتی منکران خدا به ترویج افکارخود می پرداختند؟
29) آیا بهره مندی از محضر ائمه اطهارعلیهم السلام به شیعیان اختصاص داشت؟ توضیح دهید:
30) نام بزرگان مذهب اهل سنت را که از محضرامامان بزرگوار بهره علمی برده اند نام ببرید:
31) نتیجه تلاش امامان بزرگوار در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی چه بود؟ توضیح دهید:
32) عبارات زیر مربوط به کدام اقدام امامان در زمینه تعلیم دین ومرجعیت دینی می باشد؟
الف) حضرت علی وفاطمه سلام الله علیها سخنان پیامبراسلام را به فرزندان ویاران خود آموختند.
ب) امامان بزرگوار درهرفرصتی به بیان معارف کتاب آسمانی قرآن می پرداختند؟
ج) امام رضاعلیه السلام درحدیث زنجیره طلایی بطور متوالی اسامی امامان را ذکر کردند.
د) دانشمندان اسلامی وراویان حدیث ،سخنان رسول خدا وامامان را در کتب اربعه گرد آوردند.
ه) طالبان علم چه ازبین شیعیان وچه ازبین اهل سنت باشرکت درجلسات درس امامان ازدانش آن بزرگواران استفاده می کردند.
33) مذاهب وامامان مذاهب اهل سنت را نام ببرید:


zwj; نام کتاب: کشکول شیخ بهائی
نویسنده:بهاءالدین محمدعاملی(شیخ بهائی)
ناشر: انتشارات گوهر کیمیا
صفحه: ۱۰۶

بوسه بر سنگ

مجنون از در خانه ی لیلی در نجد گذر می کرد و بر سنگها بوسه می زد و سر را بر خرابه ها قرار می داد.

او را ملامت کردند و او قسم خورد که در این کار جز روی لیلی چیزی نمی بیند.

آنگاه او را در بیرون نجد دیدند که همین کار را انجام می دهد. گفتند: این که درِ خانه لیلی نیست.

گفت: نگو که درِ خانه لیلی در شرق نجد قرار دارد، که همه جای نجد منزل لیلی است و همه زمین منزل اوست و

در هر جایی اثری از او وجود دارد.


من ندیدم در میان کوی او
در در و دیوار، الا روی او
بوسه گر بر در دهم، لیلی بود
خاک بر سر گر نهم، لیلی بودصاحب اين خانه بنده است يا آزاد؟
داستان بُشر حافی


گفته اند: امام کاظم عليه السلام از بازار بغداد مى rlm;گذشت. از خانه rlm;اى صداى ساز و آواز و طرب حرام، بلند بود.

وقتى كه امام از جلوى آن خانه مى rlm;گذشت، كنيزى از خانه بيرون آمده بود درحالى كه ظرف خاكروبه rlm;اى در دست داشت.


امام از او پرسيد: صاحب اين خانه بنده است يا آزاد؟

كنيز از اين سؤال تعجب كرد، گفت: معلوم است كه آزاد است.

صاحب اينrlm; خانه <<بشْر>> است كه يكى از رجال و شخصيت هاى معروف اين شهر است. اين چه سؤالى است كه شما مى rlm;كنيد؟!

امام کاظم علیه السّلام فرمود: راست گفتى؛ اگر بنده بود، از مولای خود مى ترسید.

کنیز وقتى به خانه برگشت، بشر از او پرسيد: چرا طول كشيد، چرا دم در معطل شدى؟

گفت: يك آقايى آمد از اينجا رد بشود با اين نشانى و اين علائم، با من چنين گفتگو كرد، از من اينrlm;جور سؤال كرد و اينrlm;جور جواب دادم،

در آخر كار به من گفت: بله معلوم است كه او بنده نيست و آزاد است؛ اگر بنده بود از مولایش می ترسید و اين سر و صداها اينجا بلند نبود، ا

ين شرابخوارى rlm;ها نبود، اين عيّاشي ها نبود!

بشر تا اين جمله را شنيد و با علاماتى كه اين زن از آن مرد گفت و تعريف كرد، فهميد كه امام موسى بن جعفر علیهما السلام بوده است.

اين مرد مهلت كفش به پاكردن هم پيدا نكرد. با پاى دويد دم در. پرسيد: از كدام طرف رفت؟


گفت: از اين طرف. دويد تا به امام رسيد. خودش را به دست و پاى امام انداخت

و گفت: آقا! من بنده هستم، ولى حس نمىrlm; كردم كه بنده هستم. از اين ساعت مىrlm; خواهم واقعاً بنده باشم. آمده rlm;ام به دست شما توبه كنم.

همان جا به دست امام توبه كرد و برگشت و تمام آن بساط را از ميان برد.


بشر حافی چنان توبه کرد که از جمله عارفان شد.

مجموعه آثار شهید مطهری ج ۱۸

#یک_داستان_یک_پند


شعر فوق العاده زیبا از اقبال لاهوری :

دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش
سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش

یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری
راضی به همین چند قلم مال خودت باش

دنبال کسی باش که دنبال تو باشد
اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش

پرواز قشنگ است ولی بی غم ومنت
منت نکش از غیر وپر وبال خودت باش

صدسال اگر زنده بمانی گذرانی
پس شاکر هر لحظه وهر سال خودت باش


نمرات برتر دینی 11تمام رشته های دبیرستان غیردولتی گلهای فاطمه (س)

زهرا پورمهدی 20
فاطمه الوانی 19/5

زهرا آهنگران 20
سحرشهبازیان 19/5

باسلام وتشکر از دانش آموزان عزیز

خداقوت

نمرات برتر دینی دهم (تمام رشته ها) دبیرستان غیردولتی گلهای فاطمه (س)

شادی قانعی 20
مبینا بهزاد پور 20
نازنین امیدی 20
جوانه جوان بخت 20
نگین عادلخانی 20
مبینا نظری19/5
نیلوفرظفری 19


#بسم_رب_المهدی/امام شناسی
#معرفی_کتاب

مکیال المکارم فى فوائد الدعاء للقائم"
یکى از کتاب هاى ارزشمند شیعه، نوشته آیتrlm; اللّهrlm; سیدمحمدتقى موسوى اصفهانى(1348 ـ 1301ق) است که به قصد اداء حق حضرت بقیةrlm;اللّه(عج)_ که حقش بر گردن ما افزونrlm;تر از همه مردم است، احسانش بیشتر و بهتر از همه شامل حال خلق مىrlm; شود و نعمت ها و منت ها بر ما دارد،_ به رشته تحریر درآمده است.

اصل کتاب به زبان عربى است و مؤلف در مقدمه مىrlm;نویسد:

"چون ما نمی rlm;توانیم حقوق آن حضرت(ع) را ادا نماییم و شکر وجود و فیوضاتش را آن طور که شایسته است، بجا آوریم بر ما واجب است آن مقدار از اداى حقوق آن حضرت را که از دستمان ساخته است، انجام دهیم. . . بهترین امور در زمان غیبت آن حضرت(عج)، انتظار فرج آن بزرگوار و دعا براى تعجیل فرج او و اهتمام به آنچه مایه خشنودى آن جناب و مقرب شدن در آستان اوست، می rlm;باشد."با مباحث مهدویت با ما همراه باشید.


یــــــــک تلنــــــــگر

zwj; تمام #افراد دنیا در حالِ #غربال شدن هستند

مبادا به زیر غربال بیافتیم.
دانه درشت باش و به دیگران هم بیاموز دانه درشتی را.

دین و ایمان نگه داشتن در لحظات سخت و در طوفان های گناه #آخرامانی هنر است نه در ساحل آرامش

اگر با کشتیِ نجاتِ حسین بن عَلے(ع) و فرزندش #مهدی_موعود_عج همراه باشی ، نجات خواهی یافت ؛ در غیر این صورت در سیل گناهِ #آخرامانی غرق خواهی شد.

پس مهدی یاورانِ عزیز. راه را گم نکنیم.

تـلنـگـــــــر


ظهـــور نـزديــڪ اســت


أللَّھُـمَ ؏َـجِّـلْ لِوَلیِڪْ ألْـفَـرَج


آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

دانستنی ها eynakemark شرکت پالایش کود | اخبار کشاورزی ستاره سهیل مرکزاطلاع رسانی اخبار دانشگاه پیام نورمرکزارومیه تور بلیط چارتری shabnam12 دارالترجمه رسمی مطهری 186 عمومی بلاگ و روزمره ها