درس6 دینی 12انسانی

برطبق آیه * كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونrlm; * بنویسید: هرانسانی باچه اموری همواره درمعرض امتحان الهی واقع می شور؟
آیه * كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونrlm; * به کدام سنت الهی اشاره دارد؟
برطبق آیه * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * هرکس ادعای ایمان کند، . قرار می گیرد.
آیه * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * به کدام سنت الهی اشاره دارد؟
پیام آیه * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * را بنویسید:
بر طبق آیه * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * چه کسانی مورد امتحان الهی قرار می گیرند؟
آیه * كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً * به کدام سنت الهی دلالت دارد؟
طبق آیه * كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً * رحمت واسعه الهی شامل چه کسانی می شود؟
طبق آیه وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ * خداوند کسانی را که در راه او قدم برمی دارند، به طور . می کند.
آیه * وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ * به کدام سنت الهی دلالت دارد؟
آیه * وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ کَفَرُوا أَنَّما نُمْليrlm; لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْليrlm; لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ *به کدا سنت الهی اشاره دارد؟
برطبق آیه * وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ کَفَرُوا أَنَّما نُمْليrlm; لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْليrlm; لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ * چرا خداوند به کافران مهلت می دهد؟
بر طبق آیه * وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ کَفَرُوا أَنَّما نُمْليrlm; لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْليrlm; لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ * کفار در برابرمهلتی که خدا به آنان میدهد ، چه می کنند؟
آیه * وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * به چه سنتی اشاره دارد؟
برطبق آیه * وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * چرا خداوند به گناهکاران علاوه برمهلت امکانات می دهد؟ به چه دلیل آنان گرفتار عذاب الهی می شوتد؟
پیام آیه * من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون * چیست؟
بر طبق آیه * من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون *چراخداوند به نیکوکاران چندین بربر پاداش وبه بدکاران برابر عملشان کیفر می دهد؟
چرا آیه * من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون * بر سنت سبقت رحمت خدا بر غضب الهی دلالت دارد؟
آیه * ولو ان اهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض* به کدام سنت الهی اشاره دارد؟
برطبق آیه * آیه * ولو ان اهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض * آینده انسان چگونه رقم خواهد خورد؟
ضمن ترجمه حدیث * اِنَّما المؤمنُ بِمنْزلةِ كفّةِ الميزان، كلّما زيدَ في ايمانِهِ زيدَ في بلائِهِ.* بنویسید : سنت الهی مربوط به این کلام امام چه نام دارد؟
هدف از آشنایی با برخی ازقوانین و سنت های الهی چیست؟
قانونمندی حاکم برجهان خلقت ، تجلی. است.
قانونمندی حاکم برجهان خلقت، زمینه ساز. و پویایی انسان و به کارگیری. . و . او است.

طبق آیه * كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ * بنویسید، انسان باچه اموری امتحان می شود؟
براساس ، جهان خلقت قانونمند است و پدیده های آن در مسیرتکاملی خود را می پیماید.

براساس قصا وقدر الهی ، جهان خلقت است و پدیده های آن در دایره قوانین خاصی خود را می پیماید.
سنت های الهی راتعریف کنید :
آیا سنت های الهی فقط به پدیده های طبیعی اختصاص دارد؟
قرآن کریم از قوانین حاکم برطبیعت به عنوان یادکرده است. ومردم را به . آنها بخصوص سنت های مربوط به . دعوت نموده است.
شناخت سنت های حاکم بر طبیعت چه فوایدی دارد؟
شناخت قوانین حاکم برزندگی انسان چه فوایدی دارد؟
سنت های الهی را نام ببرید:
منظور از سنت ابتلا چیست؟
ابتلا درلغت به معناي. است.
ابتلا در این درس به معنای چیست؟
میان امتحان الهی وامتحان بشری چه تفاوتی وجود دارد؟
دلیل امتحان الهی چیست؟
امتحان خداوند . برای آگاه شدن از درون افراد نیست بلکه برای .
عام ترین وفراگیرترین سنت خداوند کدام است؟
چرا عام ترین وفراگیرترین سنت خداوتد ، سنت امتحان است؟
زندگی کدام دسته از انسان ها صحنه انواع امتحان هاست؟
. و انسان ها با ابتلائات ساخته می شود و شناخته می گردد.
هویت وشخصیت انسان با ابتلائات . می شود و . می گردد.
آیا می توان گفت :کوچک ترین حادثه ای که برای ما رخ می دهد، امتحانی برای ماست ؟ چرا؟
در عرصه امتحانات الهی عمل درست ، . و. و عمل غلط و . ما را به دنبال دارد.
در عرصه امتحانات الهی . ، رشد و کمال و . ، عقب ماندگی وخسران ما را به دنبال دارد.
موفقیت درهرمرحله ازمراحل امتحان الهی چه نتیجه ای دارد؟ دراین مورد مثال بزنید:
اگرانسان ایمان به خدا وبندگی خدا را اعلام کند، باچه سنتی مواجه می شود؟
چه موقع انسان درمعرض امتحانات خاص الهی قرار می گیرد
امام صادق علیه السلام درمورد رابطه مراتب ایمان وامتحان چه فرمودند؟
خداوند ما را با چه چیزهایی امتحان می کند؟
شکست یاپیروزی ما درامتحانات الهی چگونه رقم می خورد؟
چگونه هرحادثه شیرین یاتلخی می تواتد وسیله ابتلا وامتحان ماباشد؟
آیاامتحانات الهی تنها به لحظات سرنوشت ساز واستثنایی زندگی اختصاص دارند؟ توضیح دهید :
آیا می توان گفت :هرلحظه از عمرما با ده ها امتحان الهی همراه است؟ چگونه؟
چرا مومن لحظه لحظه زندگی خود را درمعرض آزمایش الهی می داند؟
نمونه هایی ذکر کنید که بیانگر آزمون لحظه به لحظه زندگی ما باشد:
انسان . لحظه به لحظه گفتار ورفتار و کردار خود را درمعرض . می داند.
انسان مومن سعی می کند نوع . را به گونه ای قرار دهد که در آزمایش الهی سربلندبیرون آید.
انسان مومن سعی می کند نوع سبک زندگی خود را به گونه ای قرار دهد که در . سربلندبیرون آید.
انتخاب سبک زندگی انسان مومن با سنت امتحان الهی چه ارتباطی دارد؟
نمونه ای از سبک زندگی مومنانه را درمورد شهید ابراهیم هادی ذکرکنید:
منظور از سنت امداد عام الهی چیست؟ توضیح دهید:
درمفابل دعوت انبیا مردم به چنددسته تقسیم می شوند؟
عکس العمل مردم درمقابل دعوت انبیا چیست؟
عاقبت کار آنان که به دعوت انبیا پاسخ مثبت می دهند، چیست؟ این موضوع به کدام یک از سنت های الهی مربوط است؟
عاقبت کار آنان که درمقابل دعوت انبیا ، لجاجت ورزیدند، چیست؟ این موضوع به کدام یک از سنت های الهی ، مربوط است؟
عام بودن سنت امداد الهی به چه معناست؟
امداد الهی خداوند چگونه شامل هردو گروه (پذیرندگان حق و افراد لجوج) خواهد شد؟
کسی که . را برمی گزیند ، لوازم وامکانات رسیدن به حق را می یابد و . می پیماید.
کسی که فقط را انتخاب کرده وبرای آن تلاش می کند . را به دست می آورد.
رسیدن به حق توسط افراد پذیرای هدایت الهی وبه دست آوردن دنیا توسط افراد لجوج به کدام سنت خدا اشاره دارد؟
روی آوردن دنیا و لذت های دنیوی به برخی انسان های گناهکار نشانه لطف خدابه آنان می باشد؟ قران دراین مورد چه میگوید؟
روی آوردن دنیا و لذت های دنیوی به برخی انسان های نشانه به آنان می باشد؟
منطور از سنت امداد خاص چیست؟ توضیح دهید :
نام دیگر سنت امداد خاص چیست؟
امداد خاص خدا یا توفیق الهی شامل چه کسانی است؟
درفرهنگ قرآن کریم، توفیق به چه معناست وتوفیق الهی چیست؟
جلوه هایی ازتوفیق الهی را ذکر کنید :
یکی از جلوه های . ، نصرت و هدایت الهی به دنبال . و است.
یکی از جلوه های توفیق الهی ، و . به دنبال تلاش و مجاهدت است.
حمایت خداوند از مجاهدین تلاشگر ودستگیری وپشتیبانی از آنان به کدام سنت الهی مریوط می شود؟ قران دراین مورد چه میگوید؟
مصادیق توفیق الهی را درمورد مجاهدین وتلاشگران بنویسید :
ایجاد زمینه مناسب برای رشد وتعالی شخص مومن با کدام سنت الهی ارتباط دارد؟ نمونه های آن را بنویسید :
عامل درونی درکسب توفیق الهی ، چه نقشی دارد؟
در کسب توفیق الهی عامل هم نقش تعیین کننده دارد.
تقویت ایمان یک شخص ویا افزایش لجاجت شخص دیگر درمقابل ان ، بیانگر کدام سنت الهی است؟
آیا شنیدن آیات قران در همه مستمعین تاثیر یکسان دارد؟ چرا؟
از سنت های الهی * سبقت رحمت خداوند بر غصب او * راتوضیح دهید:
رفتارمحبت آمیز خداوند با نیکوکار وبدکار به کدام سنت الهی مربوط میشود؟
آیا می توان گفت: غضب خدا از رحمت او سرچشمه می گیرد؟ مثال بزنید :
چرا راه بازگشت گناهکار به خداوند همیشه باز است؟
نمونه هایی از سبقت رحمت خدا بر غضب الهی را ذکرکنید :
یکی از بارزترین موارد سبقت رحمت خدا بر غصب الهی را ذکر کنید:
ثبت کارخیر به محض نیت آن عمل برای فرد نیکوکار و اعطای پاداش چندین برابر به عمل خیر دلیلی بر سنت است.
ثبت نکردن گناه فرد گناهکار به محض گناه ، دادن مهلت توبه ، مکافات به اتدازه گناه بیانگر سنت است.
سنت املاء را تعریف کنید:
نام دیگر سنت املاء ، است.
سنت املاء برزندگی کدام دسته از افراد حاکم است؟
ایا هر انسان گناهکاری باهرشرایطی مشمول سنت املاء یا امهال میشود؟
چه گناهکارانی مشمول سنت املاء یا امهال می گردند؟
به چه دلیل خداوند به گناهکاران مهلت و فرصت می دهد؟
آیا سنت املاء با اختیار انسان منافات ندارد؟
در سنت املاء، مهلت ها وامکانات ، درشخص گناهکار با اختیار واراده خودشان به صورت جلوه گر می شود.
در سنت املاء، . وامکانات ، درشخص گناهکار با . و خودشان به صورت بلای الهی جلوه گر می شود.
سنت حاکم بر زندگی معاندان و غرق شدگان درگناه ، سنت . یا نام دارد؟
سنت حاکم بر زندگی و . ، سنت املاء یا امهال دارد؟
سنت استدراج را تعریف کنید:
تفاوت سنت املاء با استدراج چیست؟
افزودن امکانات علاوه بر مهلت به گناهکاران ازسوی خدا به چه دلیل است؟
حالت تدریجی درحرکت انسان به سوی عذاب الهی را سنت . می خوانند.
قرار گرفتن در دایره سنت املا واستدارج نتیجه چیست؟
چراباید کوشش کنیم تا در دایره سنت هایی مانند املاء واستدراج قرار نگیریم؟
امام صادق علیه السلام در مورد سنت استدراج چه فرمودند؟
امام علی علیه السلام در مورد سنت املاء چه فرمودند؟
تفسیر امام صادق از آیه * سنستدرجهم من حیث لایعلمون * چیست؟
طبق سخن امام صادق دلیل گوشمالی گناهکار توسط خداوند یا بخشش نعمت پس ازگناه چیست؟
آیا گوشمالی گناهکار بعد ازگناه همیشه دلیل بر غضب الهی است؟
آیا بخشش نعمت به گناهکار پس از گناه ازسوی خداونشانه رحمت داست؟
تنبیه گناهکار بعد ازگناه به کدام سنت الهی اشاره دارد؟
امام علی علیه السلام درمورد سنت املاء فرمودند: خدا هیچ کس را مانند کسی که به او . داده اند ، امتحان وآزمایش نکرده است.
حضرت زینب سلام الله علیها در دربار یزید چه فرمود؟
بر طبق خطبه حضرت زینب سلام الله علیها وبا استناد ایشان به قران ، مهلت خداوند به کفار به چه دلیل است؟
خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در شام و دربرابر یزید ، بیانگر کدام سنت خداوند است؟
از سنت های الهی ، * تاثیر اعمال انسان در زندگی او * را توضیح دهید:
مطابق با رهنمودهای قران و پیشوایان دین ، آینده افراد واتفاقات رخ داده ، نتیجه چیست؟
در مورد تاثیر اعمال در زندگی امام صادق علیه السلام چه فرمودند؟
چه عواملی در افزایش یا کاهش عمر انسان موثراست؟ این موارد به کدام سنت الهی اشاره دارد؟

برطبق سنت * تاثیر اعمال بر زندگی * بگویید : چه کارهایی می تواتد باعث بهبود زندگی و چه اموری آثار زیان باری به دنبال دارد؟
ظلم به دیگران ، افزایش گناه ، اعم از . و اجتماعی ، آثار زیان باری ازجمله . وعدم را به دنبال دارد.
و واقعی سبب نزول برکات الهی می گردد.

نمرات برتر دانش آموزان دبیرستان شهید نیکبخت خرداد 98

سوالات درس 10 تاآخرکتاب پایه دهم

سوالات درس هشتم 12 انسانی وهفتم 12 ریاضی وتجربی

الهی ,سنت ,* ,، ,های ,انسان ,آیه * ,کدام سنت ,سنت الهی ,به کدام ,سنت های ,يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ ,الهی اشاره دارد؟ ,خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما ,نُمْليrlm لَهُمْ خَيْرٌ

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

آشنایی با مناطق مختلف ایران و خارج از ایران ღزندگـــــــــــــــــی جریان دارد ღ قیمت خرید جوجه مرغ اجداد یکروزه دي جي ۲۴ - عکاسي seoanar رازهای سلامتی pahneyekavirpv راهی قدسی لشکر رزمنده انصار المهدی موعود (عج) زرقان mynewhome