سوالات دینی 11انسانی درس 10
خدیجه تاج بخشیان
1) امیرالمومنین پس ازدیدن رفتارمسلمانان در روزگار خود، چگونه مسلمانان رانسبت به عاقبت رفتارشان بیم می داد؟
2) طبق سخنان امام علی علیه السلام درنهج البلاغه چندمورد ازنشانه های بازگشت مسلمانان به دوره جاهلیت رابیان کنید:
3) امام علی علیه السلام درسخنان خود برای نجات ازگمراهی وتشخیص راه حق چه پیشنهادی به مردم دادند
4) دلیل حاکم شدن بنی امیه برمردم وبازگشت به جاهلیت چه بود؟
5) اقدامات ائمه اطهار علیهم السلام را در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی، نام ببرید:
6) از اقدامات ائمه اطهار علیهم السلام در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی، تعلیم وتفسیرقرآن را توضیح دهید:
7) ازاقدامات ائمه اطهار علیهم السلام در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی، اقدام برای حفظ سخنان وسیره پیامبراسلام راتوضیح دهید:
8) نمونه ای ازاقدامات امامان معصوم درجهت حفظ سخنان و سیره پیامبراسلام را بنویسید:
9) منظور ازحدیث سلسله الذهب چیست؟ چرا این حدیث به این نام معروف است؟
10) درمورد حدیث سلسله الذهب به سوالات زیر پاسخ دهید:
الف) حدیث فوق ازچه کسی ودرکجا نقل شده است؟
ب) مقصود امام از بشروطها وانا من شروطها درحدیث سلسله الذهب چه بود؟
ج) نحوه بیان این حدیث نشان دهنده چیست؟
د) کلمه . قلعه محکم من است، هرکس به این قلعه محکم من وارد شود، از درامان می ماند.
11) از اقدامات ائمه اطهار علیهم السلام در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی، تبیین معارف اسلامی متناسب بانیازهای نو را توضیح دهید:
12) باگسترش سوال های مختلفی درزمینه های احکام ، اخلاق، افکارو نظام کشورداری پدید آمد.
13) ائمه اطهار چگونه وباچه پشتوانه ای توانستند به تبیین معارف اسلامی بپردازند؟
14) ثمره حضور سازنده امامان درعرصه تبیین معارف اسلامی متناسب بانیازهای نو ،چه بود؟
15) آثار حدیثی امامان را نام ببرید:
16) نهج البلاغه وصحیفه سجادیه اثر کدام امام بزرگوار است؟
17) کتب اربعه راهمراه با نام نویسندگان آن بنویسید:
) ازاقدامات ائمه اطهار علیهم السلام در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی، تربیت شخصیت های اسلامی را توضیح دهید:
19) شخصیت های برجسته تربیت شده به دست امامان ، درچه زمینه هایی سرآمد بودند ونقش مهم آنان چه بود؟
20) نام شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام راذکر کنید:
21) رشید هجری ، عبدالله بن عباس ، مالک اشتر ومحمدبن ابی بکر شاگردان کدام امام معصوم بودند؟ ودرچه زمینه هایی تخصص داشتتد؟
22) حضرت علی علیه السلام گروه زیادی از انسان های دانشمند، مجاهدوصاحب فضیلت را که در پایه گذاری نقش برجسته ای داشتند، تربیت کرد.
23) امام سجاد علیه السلام درشرایط سخت بعدازعاشورا با صبر و. و باردیگر علاقه مندان به اهل بیت را گرد آورد وبه تعلیم آنان پرداخت.
24) اسامی چندنفراز شاگردان امام سجاد علیه السلام یاکسانی که ازایشان حدیث نقل کرده اند، درتاریخ ثبت شده است؟
25) نام چندتن ازشاگردان امام سجاد علیه السلام وویژگی های آنان رابنویسید:
26) کدامیک ازیاران امام سجاد علیه السلام به صورت فجیع به شهادت رسید؟دلیل شهادت وی چه بود؟
27) دوران امام علیه السلام به بعد ، عصرشکل گیری وحضور اندیشه های گوناگون ومذاهب مختلف درجامعه بود.
28) درزمان کدام امام ،حتی منکران خدا به ترویج افکارخود می پرداختند؟
29) آیا بهره مندی از محضر ائمه اطهارعلیهم السلام به شیعیان اختصاص داشت؟ توضیح دهید:
30) نام بزرگان مذهب اهل سنت را که از محضرامامان بزرگوار بهره علمی برده اند نام ببرید:
31) نتیجه تلاش امامان بزرگوار در راستای تعلیم دین ومرجعیت دینی چه بود؟ توضیح دهید:
32) عبارات زیر مربوط به کدام اقدام امامان در زمینه تعلیم دین ومرجعیت دینی می باشد؟
الف) حضرت علی وفاطمه سلام الله علیها سخنان پیامبراسلام را به فرزندان ویاران خود آموختند.
ب) امامان بزرگوار درهرفرصتی به بیان معارف کتاب آسمانی قرآن می پرداختند؟
ج) امام رضاعلیه السلام درحدیث زنجیره طلایی بطور متوالی اسامی امامان را ذکر کردند.
د) دانشمندان اسلامی وراویان حدیث ،سخنان رسول خدا وامامان را در کتب اربعه گرد آوردند.
ه) طالبان علم چه ازبین شیعیان وچه ازبین اهل سنت باشرکت درجلسات درس امامان ازدانش آن بزرگواران استفاده می کردند.
33) مذاهب وامامان مذاهب اهل سنت را نام ببرید:

نمرات برتر دانش آموزان دبیرستان شهید نیکبخت خرداد 98

سوالات درس 10 تاآخرکتاب پایه دهم

سوالات درس هشتم 12 انسانی وهفتم 12 ریاضی وتجربی

السلام ,امام ,علیه ,تعلیم ,امامان ,دین ,علیه السلام ,دین ومرجعیت ,تعلیم دین ,راستای تعلیم ,ائمه اطهار ,اطهار علیهم السلام ,ائمه اطهار علیهم ,تبیین معارف اسلامی ,اسلامی متناسب بانیازهای

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

darmanebimariha10 علوم ماورا مطالب اینترنتی سئو پلیس 110 لاکچری ترین رستوران اصفهان فیلم یو بلاگ farsh-kashan acpalisso minorayaneh